Kadrovska evidenca in obračun plač- do obračuna plač v samo nekaj klikih
Blog

Kadrovska evidenca in obračun plač- do obračuna plač v samo nekaj klikih

7 min read Aug 13, 2021

Aplikaciji BE-Payroll in BE-Human Resource sta razviti na podlagi dolgoletnih izkušenj naših strokovnjakov in predstavljata vrhunski programski rešitvi za vodenje kadrovskih evidenc in obračun plač. Aplikaciji sta brezhibno integrirani s svetovno priznanim sistemom ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central, enim najnovejših Microsoftovih izdelkov, ki vam kadarkoli in kjer koli zagotavlja edinstven vpogled v poslovanje. Rešitev lahko zaposleni pri svojem vsakodnevnem delu začnejo uporabljati skoraj brez izobraževanja, postopek uvedbe pa je hiter in enostaven. Ko gre za modul za kadrovske evidence in obračun plač je programska oprema v celoti prilagojena zakonskim zahtevam Republike Slovenije skladno Zakonom o delovnih razmerjih, Zakonom o dohodnini, Zakonom o prispevkih za socialno varnost, Zakonom o davčnem postopku in Uredbo vlade o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja in Zakonom o minimalni plači.

Glavne prednosti modula za vodenje kadrovskih evidenc in obračun plač so enostavnost, celovitost, prilagodljivost, avtomatizacija procesov in možnost integracije z drugimi aplikacijami.

undefined

Slika 1: Domača stran modula za vodenje kadrovskih evidenc in obračun plač.

Programsko opremo je mogoče prilagodljivo nastavljati in se prilagaja glede na novosti na trgu dela in spremembe zakonodaje. Parametri za obračun plač in drugih prejemkov se pri uvedbi rešitve ERP v določeno podjetje nastavijo v skladu z zakonskimi predpisi, pri čemer se upošteva vse aktivne zahteve predhodno navedenih zakonov (npr. uporaba Pogojev za oprostitev plačila dohodnine in prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, predpisanih z določbami 21. člena Zakona o dohodnini in Zakona o prispevkih za socialno varnost, avtomatski izračun minimalne plače in minimalne osnove za plačilo prispevkov,…). Aplikacija BE-Payroll je natančna, hitra in sodobna programska rešitev za obračun plač, ki je enostavna za uporabo.

Kadrovske evidence: Zaposleni so ključni vir vsakega podjetja

Osnova za izračun prejemkov iz delovnega razmerja in izven njega so podatki iz kadrovskih evidenc. Kadrovska evidenca omogoča vpis podatkov o zaposlenih, ki predstavljajo najpomembnejši vir vsakega podjetja. Velika prednost programske rešitve je v tem, da ni omejitve števila podjetij, za katera se nastavijo kadrovske evidence in obračun plač, prednost pa je tudi, da število zaposlenih v sistemu ni omejeno. V skladu s splošnim aktom družbe si lahko vsako podjetje v okviru zakonskih predpisov neodvisno od drugih nastavi različne nastavitve obračuna plač. Zahvaljujoč velikemu številu parametrov, ki jih je mogoče nastaviti, lahko vsak uporabnik program prilagodi svojim potrebam.

Kadrovska evidenca je vzpostavljena tako, da lahko uporabniki na enem mestu vnesejo vse podatke, ki so potrebni za obračun vseh vrst dohodkov. Če želite slediti širšemu naboru podatkov o zaposlenih, je mogoče aplikacijo integrirati s kadrovskim modulom rešitve Microsoft Dynamics 365. V evidenco zaposlenega je mogoče zapisovati podatke o delovni dobi in na podlagi tega izračunati koeficient preteklega dela. Ta koeficient je lahko določen za vsakega zaposlenega posebej ali pa je opredeljen za posamezne organizacijske enote ali celotno podjetje. S programsko opremo je mogoče evidentirati in spremljati tudi letne dopuste. Evidentirane ure letnega dopusta se kot odsotnost z delovnega mesta samodejno prenesejo v obračun plač. Zapisovanje podatkov v kadrovske evidence zagotavlja tudi vpogled v zgodovino (zgodovina izplačanih dohodkov). Podatke je treba v kadrovsko evidenco vnesti le enkrat, vnos pa je enostaven. Ko aktivne podatke o zaposlenih enkrat vnesete, jih je mogoče uporabiti v neomejenem številu obračunov.

Sistem podpira vnos naslednjih vrst prejemnikov dohodkov:

 • Zaposleni
 • Zaposleni s kategorijo olajšav
 • Ustanovitelj/deležnik podjetja, zaposlen v tem podjetju
 • Oseba, zavarovana na podlagi opravljanja samostojne dejavnosti
 • Oseba, zavarovana na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti
 • Nerezident
 • Invalid
 • Upokojenec
 • Oseba, ki se ji izplačujejo dohodki izven delovnega razmerja, za katere se prispevki za obvezno socialno zavarovanje ne obračunajo in izplačajo

Microsoft Dynamics 365 Business Central

Povežite svoje poslovne sisteme in procese s pomočjo celovite rešitve ERP

Izvedite več

V okviru kadrovske evidence je mogoče prihodke zaposlenih opredeliti kot:

 • Pogodbeni mesečni bruto/neto znesek
 • Pogodbena bruto/neto urna postavka
 • Pogodbena bruto/neto plača za mesec ali glede na ure v različnih valutah za vsakega posameznega zaposlenega
 • Možnost evidentiranja prihodkov na podlagi koeficientov zahtevnosti delovnega mesta

Obračun plač in nadomestil - Kako enostavno in hitro obračunati plače?

Za natančen in enostaven obračun plač in nadomestil je treba v kadrovsko evidenco enkrat vnesti aktivne podatke o zaposlenemu. Velika prednost je, da lahko podatki za obračun prihajajo iz kadrovske evidence, možno pa jih je uvoziti tudi iz datoteke Excel ali integriranega sistema za evidentiranje delovnega časa (kot je npr. Špica ali podobna rešitev).

Na podlagi teh podatkov so na voljo naslednje možnosti:

 • Neomejeno število obračunov v obračunskem obdobju
 • Samodejni prenos v obračun na podlagi postavk v evidenci zaposlenega (redno delovno razmerje, prehrana med delom, regres, bonitete oziroma nefinančne ugodnosti za zaposlene)
 • Samodejni izračun povprečja za nadomestila za plače
 • Možnost neomejenega števila popravkov v samem obračunu
 • Samodejni prenos opravljenih delovnih ur v obračun na podlagi podatkov iz kadrovske evidence ter možnost uvoza podatkov o opravljenih delovnih urah
 • Možnost obračuna akontacije dohodnine ter izračun dohodka iz več delov
 • Podprt je izračun bonitet zaposlenih
 • Možen je obračun nadomestila za plačo v času začasne nezmožnosti za delo v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje
 • Podprta je možnost plačila prispevkov brez izplačila plače.

Za boljšo stroškovno analizo plač in prejemkov obstaja možnost nastavitve razporeditve stroškov po različno definiranih kriterijih za zaposlene na ravni posameznika. Če podjetje uporablja programsko opremo za evidentiranje delovnega časa, jo je možno integrirati s sistemom. Prav tako je na voljo možnost integracije z drugimi kadrovskimi rešitvami, ki zagotavljajo podatke za obračun.

undefined

Slika 2: Priprava REK obrazca

Integracija s programom za elektronsko plačevanje

Po zaključenem obračunu plače programska oprema omogoča naslednje:

 • Samodejni izvoz elektronskih nalogov za vsa plačila (neto izplačilo, davki, prispevki, odbitki);
 • Samodejna priprava več plačilnih nalogov za neto zneske za zaposlene, ki imajo za izplačilo prijavljenih več bančnih računov;
 • Izdelava specifikacij za poslovne banke za razknjiževanje zbirnih nalogov za neto plačilo.

undefined

Slika 4: Plačilni nalog

Finančno evidentiranje plač

Programska rešitev omogoča pripravo nalogov za knjiženje v glavno knjigo ter možnost izvoza v drugo programsko opremo. Možno je knjiženje nalogov glavne knjige po definiranih dimenzijah postavk. Prav tako je mogoče knjižiti podrobne analitične podatke za vsak element prihodkov.

undefined

Slika5: Nalog za knjiženje

Zakonsko predpisana poročila

V skladu s predpisi in zakonodajo Republike Slovenije program omogoča izdelavo naslednjih poročil:

 • REK obrazec
 • 1 – ZAP/M obrazec
 • Poročilo o vzdrževanih družinskih članih
 • Poročilo o dohodkih delavca
 • VIRPN2 poročilo
 • Rekapitulacija obračunov plač.

Avtomatizacija poslovnih procesov

Zaradi lažjega, hitrejšega in enostavnejšega dela, ki prispeva k povečanju storilnosti in učinkovitosti znotraj sistema, je omogočena avtomatizacija naslednjih procesov:
 • Na kartici delavca se enkrat vpiše aktivne zneske plače, toplega obroka, regresa in zneska prevoza, ki se samodejno prenesejo v pripravljene obračune.
 • Za vse zaposlene naenkrat je mogoče dodati enake zneske za topli obrok, prevoz in regres.
 • Na podlagi registrirane pogodbe o zaposlitvi ali evidence delovnega časa se ure dela samodejno prenesejo.
 • Če plača zaposlenega iz kakršnega koli razloga ne doseže minimalne plače, se znesek do predpisane minimalne plače in minimalne osnove za plačilo prispevkov dopolnita samodejno.
 • Omogočen je obračun različnih vrst dohodkov, pri čemer se neobdavčeni in obdavčeni zneski ločujejo samodejno.
 • Izvaja se samodejni preračun na podlagi najnižje in najvišje osnove za prispevke.
 • Samodejni obračun povprečja na podlagi predhodnih obračunov.

Če bi želeli izvedeti več o tem, kako s sodobno poslovno rešitvijo izboljšati svoje kadrovske evidence in obračun plač, se obrnite na nas. Nasi strokovnjaki za implementacijo kadrovskih evidenc in plačnih modulov so vam na voljo za vsa dodatna vprašanja.

-> Microsoft AppSource: BE-terna aplikacija za obračun plač
-> Microsoft AppSource: BE-terna aplikacija za kadrovsko evidenco
-> Dynamics 365 Business Central poslovna rešitev

Želite prebirati več takšnih vsebin?

Naročite se na naše e-novice in najnovejše vsebine boste prejeli na vaš e-naslov.