ELES: Izboljšan vpogled v poslovanje za operaterja prenosnih omrežij
Študija primera

ELES: Izboljšan vpogled v poslovanje za operaterja prenosnih omrežij

6 min read Jan 28, 2020

Eles
customer:
Eles

ELES je sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, ki je tesno povezan s prenosnimi omrežji sosednjih držav in vključen v evropski energetski sistem. Glavni cilj podjetja je zagotavljanje varnega, zanesljivega in neprekinjenega prenosa električne energije. Več kot 550 zaposlenih si vztrajno prizadeva uresničiti vizijo podjetja ELES, da postane ključni element energetske stabilnosti v regiji.

ELES je v času svojega obstoja doživel več preobrazb, digitalna pa se je začela leta 2012, ko je podjetje objavilo javni razpis za digitalno rešitev. Po več letih uporabe lastne, lokalno nameščene rešitve, so deležniki podjetja ugotovili, da se ni več mogoče zanašati na ročno zbiranje podatkov in sprejemati informiranih odločitev v obsegu, ki ga podjetje potrebuje. Na razpisnem postopku je s svojo ponudbo izstopala družba BE-terna.

»BE-terna je naš dolgoletni partner. Družba BE-terna (prej Adacta) je bila izvedbeni partner za AX2011, našo prvo Microsoftovo rešitev ERP. Ko smo razmišljali o prehodu na novejšo različico Microsoftovega sistema ERP, je bila BE-terna logična izbira. Izvedli smo javni razpis in izkazalo se je, da je družba BE-terna res najprimernejša za naše potrebe.«

Tamara Slapar, pomočnica direktorja področja za informatiko in telekomunikacije v podjetju ELES

Prvotna rešitev je bila dokončana leta 2015 in ELES je z njo stopil v digitalno prihodnost. Z uvedbo BE-ternine rešitve Utilities and Infrastructure, ki temelji na sistemu Microsoft Dynamics AX, je ELES uspešno podprl velik delež svojih poslovnih procesov in jih digitaliziral. Procesi, ki so postali popolnoma digitalni, vključujejo terjatve in obveznosti, glavno knjigo, letno načrtovanje, spremljanje stroškov in prihodkov, osnovna sredstva, bančno poslovanje, finančno poslovanje, kadrovanje, plače, nabavo, podporo javnim razpisom, tehnična sredstva, upravljanje voznega parka, energetsko računovodstvo ter prodajo, trženje in zaračunavanje storitev.

»Potrebno podporo za poslovne procese smo v sistemu ERP zagotovili že s prvo vpeljavo. Pri drugi vpeljavi smo se osredotočili na uporabo čim večjega deleža standardnih funkcionalnosti in nadaljnjo optimizacijo poslovnih procesov. Uporabljamo BE-ternino rešitev UIM (Utility Infrastructure Management), ki nam znotraj sistema zagotavlja boljšo podporo za naložbene projekte, javna naročila in upravljanje sredstev, torej področja, ki so za naše podjetje najpomembnejša.«


Darko Kramar, direktor področja podpornih dejavnosti (PPD) v podjetju ELES


Druga faza digitalizacije družbe ELES je bil prehod na rešitev v oblaku, pri čemer se je družba BE-terna znova izkazala za zanesljivega partnerja, ki je podjetju ELES omogočil ta prehod. Čeprav prvotni načrt ni predvideval uporabe rešitve v oblaku zaradi pomislekov glede varnosti in zaščite podatkov, je kmalu postalo jasno, da ima oblak veliko prednosti, zlasti z vidikov varnosti, razpoložljivosti storitev, dostopnosti sistema in stalne posodobljenosti rešitve. Podjetje je opravilo analizo stroškov lastništva (TCO) tako za lokalno nameščeno rešitev kot za rešitev v oblaku in sprejelo odločitev na podlagi teh rezultatov. Dodatna prednost prehoda v oblak je bila, da ELES ni želel biti odvisen od lastne informacijske infrastrukture, saj je težko zagotoviti strokovnjake za informacijske tehnologije.


Podjetje si je prizadevalo, da bi ohranilo čim bolj standardizirano rešitev, kar jim je omogočilo, da so izkoristili prednosti manj kompleksnih procesov in vgrajenih poročil Power BI za mnogo hitrejši dostop do potrebnih informacij. Med tem prehodom je ELES vpeljal podatkovno jezero, s katerim je mogoče poročila pripravljati na podlagi bolj kompleksnih vpogledov, kot je bilo to mogoče v preteklosti.

»Glavno pričakovanje je bilo, da bo družba dobila sodobno rešitev, ki jo bo mogoče enostavno vzdrževati in nadgrajevati na najnovejšo različico. Naš načrt je bil, da funkcionalnosti, ki niso 'naravne' za sistem ERP, izločimo iz sistema in uporabimo informacijske sisteme, ki so razviti za takšno uporabo. Želeli smo uvesti storitveno vodilo, ki bi nam zagotovilo boljši vpogled in pregled nad integracijami znotraj različnih sistemov, in vpeljati upravljanje podatkov. Skupaj z družbo BE-terna smo uspeli doseči vse želene cilje.«

Tamara Slapar, pomočnica direktorja področja za informatiko in telekomunikacije v podjetju ELES

Najnovejše sodelovanje med družbama BE-terna in ELES je projekt DigiELES, celovita strategija digitalne preobrazbe, katere cilj je podjetje pripraviti na prihodnje energetske zahteve, zagotoviti odločanje na podlagi podatkov z uvedbo interneta stvari, digitalnih dvojčkov, robotske avtomatizacije procesov in umetne inteligence ter povečati učinkovitost in zadovoljstvo zaposlenih.

»DigiELES je prvi uradni projekt digitalizacije v našem podjetju. Delno ga financira EU in pričakuje se, da bo prinesel prednosti različnim deležnikom v podjetju. Med drugimi pričakovanimi rezultati so robotska avtomatizacija nekaterih izbranih procesov, uvedba naprav interneta stvari pri upravljanju voznega parka, uvedba virtualne in obogatene resničnosti pri upravljanju sredstev, uvedba platforme za trajnostno poročanje, umetna inteligenca za boljše odločitve pri nadaljnjem razvoju omrežja itd. Glavni cilj vseh teh dejavnosti je razviti in okrepiti digitalne kompetence, ki bodo pomagale pri soočanju s prihodnjimi izzivi.«

Tamara Slapar, pomočnica direktorja področja za informatiko in telekomunikacije v podjetju ELES

Eden glavnih ciljev projekta DigiELES je uvedba digitalne kulture v celotni organizaciji in vpeljava sprememb. Da bi povečali učinkovitost digitalne preobrazbe, je ekipa BE-terna uporabila metodologijo preobrazbe, ki je ekipam v podjetju ELES omogočila, da so vzpostavile enoten pogled na želeni rezultat in določile najboljšo pot za dosego skupnega cilja. V načrtu je nadaljnja optimizacija procesov in njihova čim večja avtomatizacija, kar bo razbremenilo zaposlene v podjetju ELES in jim zagotovilo čas in vire za naloge z višjo dodano vrednostjo. Načrtujejo tudi uvedbo ustrezne podpore za upravljanje portfeljev in posameznih projektov, da bi dobili 360-stopinjski vpogled v sredstva - od trenutka, ko so bila prvič načrtovana, prek naložb in vzdrževanja do konca uporabe.

Skoraj desetletje uspešnega sodelovanja med podjetjema BE-terna in ELES dokazuje, kako predan je ELES popolni digitalizaciji svojih procesov ter dejavnosti in kako zanesljiv partner je BE-terna, ki ponuja pravo rešitev ter vodenje skozi ta postopek. Strokovno znanje in obsežne izkušnje družbe BE-terna so se izkazali za popolno kombinacijo za uresničitev vseh pričakovanj podjetja ELES. Prva faza projekta DigiELES je že v teku, sledili pa bosta še dve fazi, zato se bo to partnerstvo še naprej razvijalo in prineslo še marsikaj novega.

Želite prebirati več takšnih vsebin?

Naročite se na naše e-novice in najnovejše vsebine boste prejeli na vaš e-naslov.