Upravljanje dobavne verige

Napoved prodaje in optimizacija zalog s pomočjo algoritmov strojnega učenja

Optimizirajte denarne tokove, znižajte ravni zalog in avtomatizirajte postopek nabave in naročil. 

Napredna dobavna veriga

 • Napoved povpraševanja je pripravljena na podlagi različnih algoritmov, ki povezujejo zgodovinske in zunanje podatke.
 • Avtomatizacija naročanja za veliko večino izdelkov in polna integracija z naročilnicami v sistemu ERP.
 • Optimizacija zalog s predlogi pogostosti naročanja in količine naročil na ravni posameznih izdelkov poskrbi, da vam ne zmanjka zalog.
Razišči funkcionalnosti
 • Napovejte povpraševanje na trgu z modeli, ki temeljijo na različnih algoritmih strojnega učenja.
 • Uporabite svoje zgodovinske podatke s podatki iz zunanjih virov (vreme, promet itd.).
 • Opredelite različne vrste izdelkov (novi izdelki, počasna prodaja in standardni izdelki) ter ustrezno uporabite napovedne modele.
 • Napovedni modeli se dnevno osvežujejo in tako zagotavljajo ažurne ocene.
 • Odpravite naročila na podlagi intuicije ter zmanjšajte ravni zalog, ne da bi ob tem pogosteje ostali brez zalog.
 • Z optimalnimi ravnmi zalog izdelkov in ključnih kategorij zmanjšajte število primerov, ko ostanete brez izdelkov.
 • Preprečite prevelike zaloge s pravočasnim načrtovanjem, pri čemer vam pomagajo predlogi umetne inteligence.
 • V modele za optimizacijo vključite omejitve na ravni posameznih izdelkov, dobaviteljev ali tovora.
 • Avtomatizirajte postopke naročanja za veliko večino izdelkov.
 • Nabavnemu oddelku zagotovite čas, potreben, da se osredotočijo na izjeme in sezonske poraste.
 • Uporabnikom ponudite predlagano pogostost naročil in količine na ravni izdelkov.
 • Sistem se samodejno uči na podlagi informacij iz dejanskih naročil.
 • Izračunajte možnost za povečanje ali zmanjšanje tovora
 • Znižajte stroške prevoza na posamezne izdelke
 • Optimizirajte transportne poti za zmanjšanje stroškov
 • Ustvarite priporočila za dopolnjevanje zalog na ravni posameznih izdelkov.
 • Razpoložljive izdelke sproti distribuirajte trgovinam (z uporabo predlogov).
 • Povečajte prodajni potencial z dobavo pravih izdelkov ustreznim trgovinam.
 • Uskladite distribucijske ravni z dejanskimi prodajnimi podatki.
 • Model se samodejno uči iz preteklih sezonskih sprememb.
 • Algoritmu za napovedovanje posredujte podatke o promocijskih akcijah.
 • Napovedi povečanja prodaje na ravni izdelkov zaradi promocijskih aktivnosti.
 • Priprava prilagojenih promocijskih strategij.

Kako začeti?

Platforma vam nudi pristop v treh korakih. Zasnovan je, da zmanjša vaša tveganja in vam pomaga razumeti potencialne prednosti, še preden v svojo organizacijo vpeljete celotno rešitev.

Hitri pregled

Vaši podatki, zagotovljeni v vnaprej opredeljeni obliki, služijo kot izhodišče za hiter pregled, kako se lahko napovedi povpraševanja in optimizacija dopolnjevanja zalog povežejo z vašimi podatki.

Diagnostika podatkov

Izvedemo obsežno potrjevanje vaših podatkov (do 500 izdelkov), vključno s pomembnimi omejitvami in zgodovinskim podatki o prodaji/zalogah. Končni rezultat preverjanja je izračun dobičkonosnosti za preizkušene izdelke z vidika zmanjšanja primerov, ko zmanjka izdelkov, ter zmanjšanja denarnih tokov zaradi prevelikih zalog.

Vpeljava

Popolna integracija postopka obnove zalog v operativno delo. Samopostrežna orodja poslovne inteligence se uporabljajo za razlago. Poleg ključnih omejitev se upoštevajo tudi zunanji podatki, s čimer se izboljša natančnost ocen, ko naši strokovnjaki sodelujejo z vami pri vsakem koraku uporabe novega sistema.