Največje hrvaško podjetje za uvoz zemeljskega plina uporablja rešitev Qlik Sense
Študija primera

Največje hrvaško podjetje za uvoz zemeljskega plina uporablja rešitev Qlik Sense

3 min read Jul 06, 2022

Prvo Plinarsko Društvo
customer:
Prvo Plinarsko Društvo

Prvo Plinarsko Društvo (PPD) je največje podjetje za uvoz zemeljskega plina na Hrvaškem. V preteklih dveh desetletjih je PPD sodeloval s številnimi mednarodnimi partnerji, ta pristna in dragocena partnerstva pa so prerasla v dolgoročne odnose. Leta 2021 je PPD svoj sistem Microsoft Navision 2018 nadgradil z moduli za prodajo, nabavo in upravljanje skladišča. Prav tako je podjetje vpeljalo programsko opremo MFiles za izračun cen plina in združevanje podatkov v rešitvi za poslovno inteligenco Qlik Sense Enterprise, ki jih podpira pri vsakodnevnem odločanju.

Ključni izzivi

Zaradi nenehne širitve družbe PPD in potrebe po centralizirani rešitvi za poročanje je bila uvedba novih izboljšav ključnega pomena. Glavni izzivi projekta so bili povezani s prikazom tekočih poslovnih rezultatov in napovedovanjem prihodnjih poslovnih rezultatov ob zaključku vsakega plinskega/koledarskega leta, za kar podjetje uporablja integracije podatkov o količinah plina, cenah, načrtovanih količinah plina, načrtovanih cenah plina, drugih družbah, ki ne poslujejo na plinskem trgu, obveznostih, terjatvah in drugih spremenljivkah.

Opredelitev novih poslovnih procesov z rešitvijo Qlik Sense

Na trgu z zemeljskim plinom so dnevne odločitve ključnega pomena za finančne rezultate prodajalcev zemeljskega plina. Vpeljava rešitve Qlik Sense se je začela istočasno z vpeljavo programske opreme Microsoft Navision 2018 in MFiles. Programska oprema MFiles je ključna za pogodbe, priloge in izračune cen plina na vseh trgih, kjer posluje PPD. 

Pri uvajanju centralizirane rešitve Qlik Sense je ekipa BE-terne združila moči z deležniki družbe PPD pri opredelitvi novih poslovnih procesov v rešitvi ERP Microsoft Navision 2018, s katerimi bi poročila Qlik Sense postala neprecenljiva za ekipe za finance in upravljanje portfeljev v podjetju PPD. Qlik Sense je osrednja platforma za poslovno inteligenco, saj omogoča integracijo podatkov med rešitvami Microsoft Dynamics Navision, MFiles in Excel. Razvitih je bilo tudi več aplikacij, med katerimi izstopata aplikaciji Qlik Sense za spremljanje denarnih tokov in pripravo izkazov poslovnega stanja, ki vsak dan zagotavljata sveže številke in pomagata pri analizi poslovanja, odločanju in zmanjševanju tveganj na trgu z zemeljskim plinom. 

Prednosti

Uvedba rešitve Qlik Sense je prinesla številne prednosti, med katerimi so:
  • enoten vir poročil o dejstvih,
  • uporabniki ne zapravljajo časa za pripravo dnevnih poročil,
  • nova in posodobljena poročila so na voljo vsaki 2 uri,
  • interaktivno poročilo o denarnih tokovih v sistemu za poročanje Qlik Sense,
  • boljše razumevanje denarnih tokov podjetja,
  • revizija poslovnih procesov,
  • podroben vpogled v podatke in celoten sistem ERP,
  • zaposleni imajo več časa, da razumejo poslovne številke, kar je še posebej pomembno v času nihajočih cen zemeljskega plina.

Prihodnost

Na trgu z zemeljskim plinom je za podjetja izredno pomembno, da zmanjšajo stopnjo tveganja in izboljšajo svojo sposobnost napovedovanja cen zemeljskega plina. Pri prihodnjih partnerstvih si bomo prizadevali čim bolj natančno napovedati finančne rezultate z uporabo analiz kaj-če. 

O podjetju PPD

Prvo Plinarsko Društvo (PPD) je zasebno hrvaško podjetje, ki se ukvarja s trgovino, uvozom, prodajo in dobavo zemeljskega plina. PPD je v lasti družbe Energia Naturalis (ENNA). Družba ima sedež na Hrvaškem, posluje pa tudi prek podjetij, ki jih ima PPD v lasti na Madžarskem, v Švici, Italiji, Sloveniji, Bosni in Hercegovini, Romuniji ter na Češkem. PPD ima v lasti transportne in skladiščne kapacitete na Hrvaškem in v tujini. Leta 2017 sta družbi PPD in Gazprom Export LLC za obdobje desetih let sklenili pogodbo o prodaji zemeljskega plina. Večina partnerjev družbe PPD je veleprodajnih podjetij (90 %). PPD je certificiran za trgovanje na borzah zemeljskega plina CEGH, CEGH CZ, TTF, PSV, BGH in BRM.

Želite prebirati več takšnih vsebin?

Naročite se na naše e-novice in najnovejše vsebine boste prejeli na vaš e-naslov.

O avtorju

Nera Keglević

Data Analyst at BE-terna