Gavrilović: Boljši z vsako generacijo s pomočjo sodobne analitične platforme
Študija primera

Gavrilović: Boljši z vsako generacijo s pomočjo sodobne analitične platforme

6 min read Jun 19, 2022

Gavrilović
customer:
Gavrilović

S 300-letno tradicijo in predanostjo proizvodnji mesnih specialitet je Gavrilović postal eno vodilnih mesnopredelovalnih podjetij na hrvaškem trgu. Njihovo poslanstvo je ustvariti prepoznaven okus in kupcem zagotoviti edinstven užitek izdelkov Gavrilović, pri čemer se zanašajo na sestavine najvišje kakovosti ter sodobne tehnologije in procese. Na poti k uresničitvi svojega poslovnega poslanstva se je podjetje Gavrilović odločilo za uvedbo nove platforme za poročanje Qlik Sense, ki jim bo pomagala izboljšati načrtovanje proizvodnje in pripravo finančnega proračuna.

Sodobna platforma za poročanje za boljše načrtovanje proizvodnje in proračunov

Uvedba sodobne platforme za poročanje je postala ena od prednostnih nalog pred nekaj leti, saj je celoten postopek postajal vse počasnejši in je zahteval čedalje več ročnega dela. Gavrilović je uporabljal rešitev za poslovno inteligenco SAP BusinessObjects (SAP BO), ki je pokrivala en del poročanja, uporabniki pa so se zanašali tudi na preglednice Excel, ki so bile razširjene po vsem podjetju. Zaradi tega so se srečevali z izzivom nizke kakovosti podatkov (veliko ljudi je imelo svojo različico številk) in vrzelmi med poslovnimi procesi, saj podatki niso bili vedno posodobljeni.

Ključna izziva sta predstavljala operativno načrtovanje proizvodnje in finančno načrtovanje. Postopek se je začel s pripravo osnovnih poročil v sistemu SAP BO, njihovim izvozom v Excel in pošiljanjem končnim uporabnikom, nato pa nadaljeval z uvozom nazaj v sistem ERP in posodabljanjem potreb po surovinah. Zaključni korak je bilo pošiljanje podatkov nazaj v sistem poslovne inteligence za namene poročanja.
»Odločitev o spremembi sistema poročanja ni bila lahka, vendar smo se odločili za pravi korak ob pravem času. Vzporedno z vpeljavo sistema ERP smo uvedli tudi novo dimenzijo poročanja v sistemu Qlik, pridobili prilagodljivost pri obdelavi in predstavitvi podatkov ter v oddelku za poslovno inteligenco odprli možnost uporabe novih tehnologij.«
- Kristina Autischer, direktorica sektorja za razvoj poslovnih procesov v družbi Gavrilović

Agilno sprejemanje odločitev v celoti temelji na zanesljivih podatkih in optimiziranih proizvodnih procesih

Gavrilović je želel s tem projektom doseči več končnih ciljev na isto temo, in sicer uvedbo agilnega odločanja, ki v celoti temelji na zanesljivih podatkih. Eden od procesov, ki je bil tudi del pregleda, je bila celovita prenova procesa načrtovanja. Platforma Qlik je bila uporabljena tudi kot osrednje skladišče podatkov, za vnos podatkov za načrtovanje pa je bila uporabljena razširitev za načrtovanje. Drugi pomemben poslovni cilj je bila optimizacija proizvodnega procesa, pri kateri se skupni čas, porabljen v posameznih proizvodnih fazah, primerja z nominalnimi vrednostmi. Podjetje je ta cilj uresničilo z uporabo platforme Qlik za integracijo več virov podatkov.
»Glavna cilja vpeljave novega orodja za poslovno inteligenco sta bila integracija vseh virov podatkov v enem sistemu in zmanjšanje števila statičnih poročil. S pomočjo rešitve Qlik in podjetja BE-terna smo dobili celoten paket dodatnega znanja in najboljših praks.«
- Tomislav Milošić, oddelek za poslovno inteligenco in kontroling pri podjetju Gavrilović

Orodji Qlik Sense in K4 Analytics uporabnikom na enem zaslonu zagotavljata dostop do vseh podatkov v realnem času

Osrednja rešitev je razvita na platformi Qlik z uporabo samopostrežne rešitve Qlik Sense. Faza integracije podatkov (ki je vključevala podatke iz stare rešitve Dynamics NAV, nove rešitve Dynamics NAV, rešitve podjetja Špica (Time&Space), Excela in K4 Analytics) je bila prav tako izpeljana z uporabo platforme Qlik. Ta faza je predstavljala ključni korak pri zagotavljanju celovitega vpogleda v podatke iz različnih virov. V naslednjem koraku je bilo razvitih več analitičnih aplikacij za poročanje o prodaji, analizo proizvodnje in finančno poročanje. Vpeljane so bile tudi različne analize, od načrtovanja surovin, analize normativov in vpogleda v zaloge do analize prodajnih trendov in poglobljenih analiz z vrtanjem v podatke.

V drugi fazi projekta je bilo vpeljano orodje za načrtovanje K4 Analytics, ki je v celoti integrirano s platformo Qlik in uporabnikom na enem zaslonu omogoča načrtovanje, preverjanje celotne pretekle analize in ogled rezultatov simulacije v realnem času. Zajet je bil celoten proces načrtovanja: količine, cena na enoto, stroški trženja in režijski stroški na ravni računov v glavni knjigi.

INTELIGENTNA PREOBRAZBA PODATKOV

Izkoristite moč svojih podatkov in podprite poslovne odločitve z rešitvijo Qlik!

Več

Namesto desetih dnevnih poročil zadostuje ena stran v aplikaciji Qlik! Enaka dejstva (številke) za vse uporabnike!

Pred uvedbo rešitve Qlik se je prodajna ekipa spopadala s preveč številnimi poročili (in podatki). En uporabnik je, na primer, potreboval do 10 dnevnih poročil, po vpeljavi nove rešitve pa so bili ti podatki vidni v eni sami aplikaciji/strani Qlik, kar je pomenilo tudi približno 50 odstotkov manj poročil, ki se niso uporabljala. Tudi z vidika proizvodnje so različni uporabniki prihajali do različnih zaključkov (na primer, tone proizvodnje). Danes pri delu vsi uporabljajo iste številke v eni upravljani aplikaciji, kar je bistveno povečalo hitrost sprejemanja odločitev.
»Podjetje Gavrilović je bilo odličen kandidat za uspešno vpeljavo rešitve za poslovno inteligenco. Imeli so vse potrebne koščke sestavljanke, od izjemno trdne podpore najvišjega vodstva do proaktivnega in kompetentnega srednjega vodstva ter odlične zmogljivosti v ekipah za poslovno inteligenco in kontroling.«
- Milan Listeš, vodja oddelka za uspeh strank; podatki in umetna inteligenca, BE-terna

Rešimo izzive upravljanja zalog z najsodobnejšimi algoritmi strojnega učenja!

Ob uspešni integraciji časovnih listov se je porodila zamisel, da bi predvideni delovni čas za vsak delovni nalog prikazali neposredno na velikih zaslonih v proizvodnji ter zagotovili orodje za povečanje storilnosti neposredno v jedru procesa. Do zdaj so zaposleni v proizvodnji dobivali predvsem poročila o preteklih rezultatih, ki jim dejansko niso omogočala interakcije s procesom v realnem času.


Še eno poslovno področje, na katerem BE-terna skupaj s stranko trenutno preizkuša rešitve, je izkoriščanje algoritmov strojnega učenja za boljše napovedovanje povpraševanja in uporabo teh podatkov za optimizacijo naročanja surovin ter načrtovanje proizvodnje na splošno. Ta proces je bil že izboljšan z vpeljavo orodja za načrtovanje K4 Analytics, vendar je treba bolje izkoristiti algoritme za napovedovanje prodaje in nato te informacije uporabiti za oblikovanje avtomatiziranega procesa naročanja, zagotavljanje nižjih ravni zalog in preprečevanje pomanjkanja zalog.

O podjetju Gavrilović

Podjetje danes vodi deveta generacija družine Gavrilović. Prav zaradi te dolgoletne družinske zapuščine se podjetje Gavrilović razlikuje od vseh drugih podjetij na Hrvaškem in se uvršča med peščico tovrstnih družinskih podjetij na svetu. Mesnopredelovalno podjetje Gavrilović je opremljeno z najsodobnejšimi industrijskimi stroji in proizvodnimi linijami. Gavrilović ima več kot 500 zaposlenih, od katerih jih več kot 300 dela v proizvodnji. Vse proizvodne linije so na Hrvaškem, ki je tudi glavni trg za končne izdelke, čeprav podjetje izvaža v celo vrsto držav, od ZDA do Avstralije. Poudarek pri izvozu je sicer na državah EU.

Želite prebirati več takšnih vsebin?

Naročite se na naše e-novice in najnovejše vsebine boste prejeli na vaš e-naslov.

O avtorju

Milan Listeš

Customer Landing Manager