Vpeljava poslovno-informacijskega sistema (ERP) s projektnega vidika
Blog

Vpeljava poslovno-informacijskega sistema (ERP) s projektnega vidika

4 min read

Projekti vpeljave sistemov ERP so nedvomno zahtevni. Čeprav bi pomislili, da se vrtijo predvsem okoli programske opreme ali sistema, so poslovni procesi in prihodnji uporabniki prav tako pomembni. Ob upoštevanju vseh treh točk, večina projektov sledi podobnim projektnim življenjskim ciklom in fazam, ne glede na to, kateri panogi podjetje pripada.

Tipične faze projekta vpeljave

Projekti vpeljave so običajno sestavljeni iz naslednjih faz: analiza in zasnova, razvoj, usposabljanje, preizkušanje in uvedba.

undefined

Tipične faze projekta vpeljave

1. Analiza in zasnova

Glavni cilj faze analize in zasnove je analizirati zahteve stranke in pripraviti podrobno sistemsko zasnovo. V prvem koraku te faze se oceni sistemske zahteve in obstoječe poslovne procese, ki se jih nato primerja s standardno rešitvijo. Do neke mere so zahteve in poslovni procesi (imenovani „ujemanja“) enaki za vsa podjetja, hkrati pa ima vsako podjetje nekatere specifične poslovne procese (ali dele procesov), ki zahtevajo prilagoditve (imenovane „vrzeli“). 

S procesom analiza ujemanj in vrzeli opredelimo, katerim zahtevam je mogoče ugoditi s standardno rešitvijo in katerim ne. V naslednjem koraku je treba določiti nove in posodobljene poslovne procese ter razviti in zasnovati arhitekturo prilagojene rešitve. Ta bo služila kot osnova za oceno dela, ki bo potrebno za razvoj prilagojenih možnosti. Faza analize in zasnove je pomemben korak pri vpeljavi, saj nudi vpogled v prihodnje poslovne procese in predstavlja temelje za preostale faze projekta vpeljave.

2. Razvoj

Ko je enkrat na voljo zasnova nove rešitve, se lahko prične faza razvoja. Vrzeli, ki smo jih odkrili v prejšnji fazi, se razvije in preizkusi. Odvisno od vrzeli lahko razvoj obsega prilagoditev standardne rešitve ali integracijo z zunanjim sistemom. Vse po meri narejene funkcionalnosti je treba natančno dokumentirati v uporabniških navodilih. Trajanje faze razvoja je močno odvisno od števila vrzeli; manj vrzeli pomeni krajši in bolj predvidljiv razvoj.

3. Usposabljanje

Usposabljanje je pomemben del uvedbe novega sistema. Ključnega pomena je, da uporabniki spoznajo in osvojijo novi sistem. Čeprav lahko del usposabljanja poteka že med fazo razvoja, npr. za standardne funkcije, se lahko usposabljanje za uporabo prilagoditev in celovitih poslovnih procesov začne šele po zaključeni fazi razvoja.

4. Testiranje

Pred uvedbo sistema mora ta prestati stroge preizkuse. Namen te faze je preverjanje in potrditev rešitve. Obstaja več različnih načinov testiranja, pri čemer vsak pokriva drug vidik sistema: testiranje migracije podatkov, integracija, varnost, celovito testiranje in testiranje netipičnih situacij. Ta faza se zaključi z uporabniškim testom, ki po uspešnem zaključku pokaže, ali so sistem in uporabniki pri stranki pripravljeni na začetek dela z rešitvijo.

5. Uvedba

Zadnja faza je faza uvedbe, ki je vrhunec projekta vpeljave. Preden se uvedba dejansko začne, je nujno, da je stranka organizacijsko pripravljena na prevzem novega sistema. Ko je to doseženo, se lahko začne migracija podatkov iz starega v novi sistem. Takoj ko so podatki v celoti migrirani, je mogoče novi sistem uporabljati v celoti. Skozi celoten postopek uvedbe podjetje, ki je zanj zadolženo, nudi podporo in navodila glede uporabe novega sistema, cilj pa je hitro odpraviti morebitne težave, ki preprečujejo nemoteno delovanje v prvih nekaj mesecih.

Pet pravil za uspešno vpeljavo sistema ERP - kako se držati proračuna in časovnice pri velikih projektih vpeljave ERP

Na podlagi dolgoletnih izkušenj s tovrstnimi projekti lahko izpostavimo pet ključnih vidikov, ki pripomorejo k uspešni vpeljavi. Ti so:

  • Hitra opredelitev poslovnih ciljev
  • Podrobna analiza in zasnova
  • Omejeno število prilagoditev
  • Zavzetos pri upravljanju sprememb
  • Transparentna komunikacija s stranko od začetka do konca projekta

Več o petih pravilih za uspešno vpeljavo sistema ERP si lahko preberete na mojem drugem blogu, kjer se bolj podrobno posvečam tem dejavnikom uspeha in kako jih je mogoče doseči na podlagi primera vpeljave rešitve za upravljanje infrastrukturnih podjetij - poslovno-informacijskega sistema za upravljanje kompleksnih infrastrukturnih projektov v elektroenergetskih, energetskih, plinskih in vodnih podjetjih.

Želite prebirati več takšnih vsebin?

Naročite se na naše e-novice in najnovejše vsebine boste prejeli na vaš e-naslov.

O avtorju

Gal Šmidovnik

Project Manager