Ali že veste, kako boste poročali o trajnosti? Čakalna lista pri strokovnjakih je čedalje daljša
Blog

Ali že veste, kako boste poročali o trajnosti? Čakalna lista pri strokovnjakih je čedalje daljša

5 min read Feb 01, 2024

Na podlagi raziskave, ki so jo izvedli pri McKinsey & Company, je trajnost v letu 2023 postala ena najbolj priljubjenih tem. Veliko je k temu je prispevalo, da je Evropska komisija sprejela vrsto ukrepov, s katerimi naj bi v Evropski uniji zmanjšali emisije toplogrednih plinov za vsaj 55% do leta 2030 v primerjavi z letom 1990. S tem je komisija spodbudila, da so vsa večja podjetja primorana razmišljati o svojem vplivu na okolje. Ne gre več samo za "greenwashing" trend, s katerim bi se podjetja lahko pokazala v boljši luči. Gre za poziv k konkretnim ukrepom za podnebno nevtralno Evropo. Poziv k temu, da podjetja zmanjšajo svoj podnebni vpliv do te mere, da se bo okolju ponovno povrnila sposobnost samoregeneracije.

Kljub vsemu pa je podjetjem težko razumeti, kaj morajo narediti, o čem je sploh govora in kje začeti.

Zato smo v torek, 23. januarja 2024, v Poslovnem klubu BTC organizirali dogodek BE-sustainabile: Podatkovna strategija za trajnostno transformacijo, kjer smo naslovili vprašanja, ki si jih trenutno zastavlja večina podjetij.

Govorili smo o tem, da ima vsak izdelek, ki ga podjetje izdela, svoj življenjski cikel

undefined

Vzemimo primer bombažno majico, ki jo lahko kupimo v bližnjem nakupovalnem središču. Zanjo mora podjetje na začetku pridobiti bombaž, ki ga nato prepeljejo v proizvodne obrate, kjer ga predelajo v tkanino in sešijejo v majice. To pogosto poteka v državah z nižjimi stroški dela, kot so Bangladeš, Vietnam ali Kitajska. Ko so majice izdelane, se zapakirajo in označijo v skladu z zahtevami zakonodaje in kupca. Pakirane majice se nato pripeljejo v distribucijske centre, od tam pa se pošljejo naprej k trgovcem, kjer jo kupijo potrošniki. 

Med samim procesom se generirajo razni odpadki, odpadna voda, kemikalije in barvila, emisije toplogrednih plinov, kot so CO2, metan in dušikov oksid, emisije iz prometa in logistike pri transportu surovin, končnih izdelkov in vmesnih materialov, odpadki embalaže in odpadki končnih uporabnikov, v sam proces pa so vključeni številni dobavitelji in zaposleni.

Kaj so ESG dejavniki v življenjskem ciklu izdelka?

S tem, ko Evropska komisija podjetja poziva k ESG poročanju, od proizvajalca bombažne majice zahteva, da pregleda celoten življenjski cikel produkta in svojo dobavno verigo.

Z drugimi besedami: okoljske (E), družbene (S) in upravljalske (G) dejavnike.

Primer okoljskih dejavnikov:

 • Koliko vode se porabi za pridelavo bombaža?
 • Koliko tkanine se zavrže pri izdelavi majice?
 • Koliko plastike se porabi za embalažo?

Primer družbenih dejavnikov:

 • Ali pri proizvodnji majice prihaja do kršitve človekovih pravic?
 • V kakšnih pogojih izdelujejo majico v Bangladešu, Vietnamu in na Kitajskem?

Primer upravljalskih dejavnikov:

 • Ali znotraj podjetja in dobavne verige prihaja do podkupnin in korupcije?

Kako moram vedeti o poročanju ESG dejavnikov?

Za pomoč podjetjem pri njihovem poročanju je Evropska komisija uvedla nove regulative, smernice in podatkovne strategije, ki služijo kot nekakšen vodič podjetjem:

Glavni namen nove regulative je ta, da podjetja pregledajo svoje delovanje in naredijo načrt, kako bodo zmanjšala ogljični odtis, odpadke produkta, energetsko učinkovitost, uporabo obnovljivih virov energije, kako bodo zmanjšala uporabo surovin, optimizirala transport ter uvedla trajnostne prakse v proizvodnji in dobavni verigi.
Seveda pa glavni izziv prestavlja zbiranje podatkov za merjenje in pregled podnebnega vpliva podjetja, kar je na dogodku izpostavila tudi Tamara Slapar, pomočnica direktorja za področje informacijske tehnologije in komunikacije pri podjetju ELES.

Ključni vprašanji in izziva, s katerima se soočajo organizacije danes so:

 • Kje se nahajajo podatki?
 • Kateri so pravi podatki, v kolikor le-ti niso poenoteni?

BE-terna Sustainability platforma

V ta namen smo pri BE-terni razvili BE-terna Sustainability platformo, digitalno rešitev za pridobivanje podatkov in generiranje kompleksnih poročil, ki:

 • zajema in obdeluje veliko količino podatkov,
 • zajema popoln pregled vseh glavnih metodologij poročanja o trajnostnem razvoju,
 • v njej lahko zberete, prenesete, poenotite in izračunate svoje podatke ESG,
 • sodelujete s svojo ekipo in razširite trajnostne pobude.
Prav klic k večji trajnostni naravnanosti podjetja spodbuja k temu, da optimizirajo in avtomatizirajo svoje procese ter nad njimi pridobijo večji pregled, s tem pa si zagotovijo transparentnost podatkov ter veliko lažje in hitrejše poročanje o svojem podnebnem vpliv  

ESG je odlična priložnost. 

Podjetja se seveda lahko odločijo,

 • ali bodo zgolj skladna z zakonodajo in bodo imela za cilj ekonomsko uspešnost,
 • ali bodo optimizirala svoje procese in minimalno zmanjšala vpliv na okolje,
 • ali pa bodo ustvarila inovativne produkte in storitve oziroma razvila trajnostni poslovni model in naredila konkretno spremembo za ekonomijo in tisto spremembo, ki jo svet potrebuje.
Ne glede na to, za kaj se odločite, smo pri BE-terni zasnovali orodje in podporo, ki vam lahko pomaga pri doseganju trajnstnih vaših trajnostnih ciljev in vizije. V kolikor bi želeli sodelovati z nami, nas lahko kontaktirate na marketing.slovenia@be-terna.com.

BE-TERNA SUSTAINABILITY PLATFORMA

Kako razviti trajnostni poslovni model?

VEČ


Želite prebirati več takšnih vsebin?

Naročite se na naše e-novice in najnovejše vsebine boste prejeli na vaš e-naslov.

Teme
Trajnost