Personvernerklæring 

1. Innledning

Her finner du, «den registrerte», en oversikt over hvordan vi behandler personopplysningene dine, samt hvilke rettigheter du har i henhold til personopplysningsloven. Du kan bruke nettstedet uten å oppgi personopplysninger. Men hvis du vil bruke spesielle tjenester vi tilbyr via nettstedet, kan det hende vi må behandle personopplysningene dine. Hvis vi må behandle personopplysninger og det ikke finnes rettslig grunnlag for det, vil vi vanligvis innhente samtykke. 

Personopplysninger, for eksempel navn, adresse eller e-postadresse, behandles alltid i samsvar med EUs personvernforordning (GDPR) samt personopplysningsloven som gjelder for «BE-terna GmbH» i det landet du er. Formålet med denne personvernerklæringen er å informere deg om omfanget av og formålet med personopplysningene vi samler inn, bruker og behandler. 

Som behandlingsansvarlig har vi iverksatt mange tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at personopplysninger som behandles via dette nettstedet, er så godt beskyttet som mulig. Likevel kan det finnes sikkerhetshull i internettbasert dataoverføring, og derfor kan vi ikke garantere full beskyttelse. Derfor kan du gi oss personopplysningene dine på andre måter, for eksempel via telefon eller brev. 

2. Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig, som definert av GDPR, er: 

BE-terna GmbH 

BE-terna AS, Tollbugata 8B, 0152 Oslo 

E-post: info@be-terna.com  

De respektive nasjonale selskapene kan behandle opplysninger om kunder, søkere eller leverandører. Du finner kontaktinformasjonen deres i utgiverinformasjonen. 

3. Personvernombud

Du kan kontakte personvernombudet på følgende måte: 

Michael Weinmann

Phone: +49 173 763 29 62

Email: michael.weinmann@dsb-office.de 

Du kan når som helst kontakte personvernombudet hvis du har spørsmål eller forslag i forbindelse med personvern. 

4. Definisjoner

Denne personvernerklæringen er basert på terminologien som brukes i europeisk lovgivning og i EUs personvernforordning (GDPR). Personvernerklæringen skal være enkel å lese og forstå for både publikum, kunder og forretningspartnere. For å ivareta dette har vi inkludert en forklaring av terminologien som brukes. Vi bruker blant annet følgende ord og uttrykk i denne personvernerklæringen. 

Du finner blant annet disse ordene og uttrykkene i denne personvernerklæringen: 

4.1 Personopplysninger

Personopplysninger er all informasjon som kan knyttes til en person som er eller kan bli identifisert. En person som kan bli identifisert, er en person som direkte eller indirekte kan bli identifisert ved hjelp av opplysninger som navn, ID-nummer, stedsdata, en nettbasert identifikator eller en eller flere faktorer knyttet til personens fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet. 

4.2 Den registrerte

Den registrerte er en person som er eller kan bli identifisert, og som den behandlingsansvarlige (selskapet vårt) behandler personopplysninger om. 

4.3 Behandling

Behandling er alle operasjoner som utføres basert på personopplysninger eller sett med personopplysninger, både manuelt og automatisert. Dette kan for eksempel inkludere behandling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, henting, konsultasjon, bruk, utlevering via overføring, formidling eller på andre måter, justeringer eller sammenslåinger, begrensninger, sletting eller destruksjon. 

4.4 Begrenset behandling

Begrenset behandling betyr at lagrede personopplysninger merkes, slik at behandlingen av dem begrenses i fremtiden. 

4.5 Profilering

Profilering er enhver form for automatisert behandling av personopplysninger der opplysningene brukes til å evaluere enkelte personlige aspekter knyttet til en person, spesielt for å analysere eller forutse aspekter knyttet til personens arbeidsinnsats, økonomiske situasjon, helse, personlige preferanser, interesser, pålitelighet, atferd, posisjon eller bevegelser. 

4.6 Pseudonymisering

Pseudonymisering er når personopplysninger behandles slik at de ikke lenger kan knyttes til den registrerte uten at man samtidig har ytterligere informasjon, forutsatt at slik ytterligere informasjon lagres separat, og forutsatt at det brukes egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at personopplysningene ikke kan knyttes til en person som er eller kan bli identifisert. 

4.7 Databehandler

Databehandleren er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, et byrå eller et annet organ som behandler personopplysninger på vegne av behandlingsansvarlig. 

4.8 Mottaker

Mottakeren er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, et byrå eller et annet organ som får tilgang til personopplysningene, uavhengig av om de er tredjepart. Offentlige myndigheter som kan motta personopplysninger i forbindelse med en bestemt forespørsel i henhold til lovverket i det aktuelle landet, blir imidlertid ikke ansett som mottaker. 

4.9 Tredjepart

Tredjepart er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, et byrå eller et annet organ som ikke er den registrerte, behandlingsansvarlig eller personer som behandlingsansvarlig eller databehandler har gitt myndighet til å behandle personopplysninger. 

4.10 Samtykke

Samtykke er når den registrerte fritt, konkret, informert og utvetydig, enten ved hjelp av en uttalelse eller ved en tydelig handling, samtykker i at personopplysningene kan behandles. 

5. Rettslig grunnlag for behandling

Artikkel 6 nr. 1 bokstav a i EUs personvernforordning er vårt rettslige grunnlag for behandling når vi innhenter samtykke til behandling for et konkret formål. 

Hvis personopplysningene må behandles for at vi skal kunne oppfylle en kontrakt der du er part, for eksempel i forbindelse med levering av varer eller andre tjenester, vil behandlingen være basert på artikkel 6 nr. 1 bokstav b i EUs personvernforordning. Det samme gjelder for behandling som er nødvendig for å utføre tiltak i forkant av at kontrakten inngås, for eksempel forespørsler om produkter eller tjenester. 

Hvis vi er juridisk forpliktet til å behandle personopplysninger, for eksempel i forbindelse med skatter og avgifter, vil behandlingen være basert på artikkel 6 nr. 1 bokstav c i EUs personvernforordning. 

I sjeldne tilfeller kan det være nødvendig å behandle personopplysninger for å ivareta den registrertes eller andres vitale interesser. Dette gjelder for eksempel hvis noen som besøker oss, blir skadet, og vi må gi vedkommendes navn, alder, forsikringsinformasjon eller annen vital informasjon til en lege, et sykehus eller en annen tredjepart. Da vil behandlingen være basert på artikkel 6 nr. 1 bokstav d i EUs personvernforordning. 

Behandlingen kan også være basert på artikkel 6 nr. 1 bokstav f i EUs personvernforordning. Behandling som ikke er basert på noen av de rettslige grunnlagene som er nevnt her, kan utføres basert på artikkel 6 nr. 1 bokstav f i EUs personvernforordning hvis behandlingen er nødvendig for å ivareta de berettigede interessene til selskapet vårt eller til tredjepart, forutsatt at den registrertes interesser og grunnleggende rettigheter og frihet ikke veier tyngre. Vi kan gjennomføre slik behandling fordi det er nevnt i europeisk lov. Lovgivningen sier at man kan anta at det finnes en berettiget interesse hvis du er kunde hos oss (fortalepunkt 47 setning 2 i EUs personvernforordning). 

6. Teknologi

6.1 SSL-/TLS-kryptering

Dette nettstedet bruker SSL- eller TLS-kryptering for å sikre behandlingen av personopplysninger, og for å beskytte overføringen av konfidensielt innhold, for eksempel bestillinger, innloggingsinformasjon eller kontakthenvendelser som du sender til oss. Når adressen i adressefeltet i nettleseren begynner med «https://» istedenfor «http://» og det samtidig vises et symbol av en hengelås, er tilkoblingen kryptert. 

Vi bruker denne teknologien til å beskytte opplysningene som overføres. 

6.2 Innsamling av opplysninger når du besøker nettstedet

Hvis du bare bruker nettstedet for å finne informasjon, altså hvis du ikke registrerer deg eller utleverer opplysninger til oss, samler vi bare inn opplysningene som nettleseren din sender til serverne våre (i det som kalles «serverloggfiler»). Nettstedet vårt samler inn generelle data og informasjon hver gang du besøker nettstedet eller et automatisert system. Disse generelle dataene og informasjonen lagres i loggfiler på serveren. Vi kan samle inn: 

1. hvilken nettleser du bruker 

2. operativsystemet du bruker 

3. nettstedet du besøkte før du kom til nettstedet vårt (kalles også «henvisningsnettsted») 

4. undersidene du besøkte på nettstedet vårt 

5. datoen og klokkeslettet du besøkte nettstedet 

6. IP-adressen din 

7. internettleverandøren din 

Vi kan ikke identifisere deg ved hjelp av disse generelle dataene og informasjonen. Vi bruker denne informasjonen til å 

1. levere innholdet på nettstedet vårt 

2. optimalisere innholdet på nettstedet, samt å markedsføre det 

3. sikre at teknologien og nettstedet fungerer 

4. utlevere informasjonen som myndighetene trenger for å etterforske eventuelle cyberangrep 

Informasjonen som samles inn, blir analysert statistisk, og deretter analyserer vi den ytterligere for å styrke datasikkerheten, slik at vi kan beskytte personopplysningene vi behandler. Dataene fra serverens loggfiler lagres adskilt fra personopplysninger som den registrerte utleverer. 

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er artikkel 6 nr. 1 setning 1 bokstav f i EUs personvernforordning. Vår berettigede interesse er basert på formålene for innsamling av data, som er angitt tidligere. 

6.3 Innsamling av opplysninger når du besøker nettstedet

Hvis du bare bruker nettstedet for å finne informasjon, altså hvis du ikke registrerer deg eller utleverer opplysninger til oss, samler vi bare inn opplysningene som nettleseren din sender til serverne våre (i det som kalles «serverloggfiler»). Nettstedet vårt samler inn generelle data og informasjon hver gang du besøker nettstedet eller et automatisert system. Disse generelle dataene og informasjonen lagres i loggfiler på serveren. Vi kan samle inn: 

1. typene og versjonene som brukes 

2. operativsystemet du bruker 

3. nettstedet du besøkte før du kom til nettstedet vårt (kalles også «henvisningsnettsted») 

4. undersidene du besøkte på nettstedet vårt 

5. datoen og klokkeslettet du besøkte nettstedet 

6. en trunkert IP-adresse 

7. internettleverandøren din 

Vi kan ikke identifisere deg ved hjelp av disse generelle dataene og informasjonen. Vi bruker denne informasjonen til å 

1. levere innholdet på nettstedet vårt 

2. optimalisere innholdet på nettstedet, samt å markedsføre det 

3. sikre at teknologien og nettstedet fungerer 

4. utlevere informasjonen som myndighetene trenger for å etterforske eventuelle cyberangrep 

Informasjonen som samles inn, blir analysert statistisk, og deretter analyserer vi den ytterligere for å styrke datasikkerheten, slik at vi kan beskytte personopplysningene vi behandler. De anonyme dataene fra serverens loggfiler lagres adskilt fra personopplysninger som den registrerte utleverer. 

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er artikkel 6 nr. 1 setning 1 bokstav f i EUs personvernforordning. Vår berettigede interesse er basert på formålene for innsamling av data, som er angitt tidligere. 

7. Informasjonskapsler

7.1 Generelt om informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt. Informasjonskapsler er små filer som nettleseren din lager automatisk, og som lagres på enheten din (datamaskin, nettbrett, smarttelefon og lignende) når du besøker nettstedet vårt. 

Informasjon som genereres av enheten, lagres som informasjonskapsler. Det betyr ikke at vi får vite hvem du er. 

Vi bruker informasjonskapsler for å gjøre det enklere for deg å bruke nettstedet. Vi bruker for eksempel sesjonsavhengige informasjonskapsler til å finne ut om du har besøkt sider på nettstedet vårt tidligere. Disse informasjonskapslene slettes automatisk når du forlater nettstedet. 

Vi bruker også midlertidige informasjonskapsler til å optimalisere brukervennligheten. Disse informasjonskapslene lagres på enheten i en angitt tidsperiode. Hvis du besøker nettstedet på nytt eller bruker tjenestene våre, kan vi bruke informasjonskapsler til å finne ut om du har besøkt nettstedet tidligere. Informasjonskapslene husker ting du har angitt og innstillinger du har valgt, slik at du slipper å gjøre det på nytt. 

Vi bruker også informasjonskapsler til å statistisk registrere bruken av nettstedet vårt og analysere den for å optimalisere tjenestene våre. Når du besøker nettstedet vårt på nytt, bruker vi disse informasjonskapslene til å gjenkjenne at du har besøkt nettstedet tidligere. Disse informasjonskapslene slettes automatisk etter en gitt tid. 

7.2 Rettslig grunnlag for bruk av informasjonskapsler

Det rettslige grunnlaget for behandling av informasjonskapsler, som er nødvendig for at nettstedet skal fungere, er å ivareta våre berettigede interesser i henhold til artikkel 6 nr. 1 setning 1 bokstav f i EUs personvernforordning. 

For alle andre informasjonskapsler du har samtykket til via banneret vårt for informasjonskapsler på nettstedet, gjelder artikkel 6 nr. 1 bokstav a i EUs personvernforordning. 

8. Innholdet på nettstedet vårt

8.1 Kontaktinformasjon/kontaktskjema

Vi samler inn personopplysninger om deg når du kontakter oss (for eksempel ved hjelp av kontaktskjemaet eller via e-post). Hvis du kontakter oss ved hjelp av et kontaktskjema, vil skjemaet fortelle hvilke opplysninger vi samler inn. Disse opplysningene lagres og brukes bare for å svare deg eller for å innlede kontakt, samt til den nødvendige tekniske administrasjonen. Det rettslige grunnlaget for behandling av opplysningene er vår berettigede interesse for å svare deg, i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav f i EUs personvernforordning. Hvis du kontakter oss for å avslutte en kontrakt, vil også behandlingen være basert på artikkel 6 nr. 1 bokstav b i EUs personvernforordning. Dataene dine slettes når vi har behandlet henvendelsen. Dette gjelder når vi kan anta at de relevante fakta er avdekket, og at det ikke foreligger pålegg fra myndighetene som forhindrer oss i å slette opplysningene. 

8.2 Behandling av søknader / bytte jobb

Vi samler inn og behandler personopplysninger om søkerne, slik at vi kan gjennomføre søknadsprosessen. Behandlingen kan også utføres elektronisk. Dette gjelder spesielt hvis søkeren sender dokumenter elektronisk, for eksempel via e-post eller et skjema på nettstedet. Hvis vi ansetter søkeren, vil opplysningene lagres for videre behandling av ansettelsesforholdet, i samsvar med gjeldende lovverk. Hvis vi ikke ansetter søkeren, slettes søknadsdokumentene automatisk to måneder etter at søkeren har fått avslag, forutsatt at vi ikke har andre berettigede interesser som gjør at vi ikke kan slette dem. Andre berettigede interesser kan for eksempel være hvis vi blir forpliktet til å utlevere bevis i forbindelse med den tyske loven om likestilling og forbud mot diskriminering. 

Rettslig grunnlag for behandling av opplysningene er artikkel 88 i EUs personvernforordning og paragraf 26 i den tyske loven. 

8.3 Facebook Connect

Hvis du har en Facebook-profil, kan du registrere deg på nettstedet vårt for å opprette en kundekonto. Det kan du blant annet gjøre ved hjelp av tilleggsprogrammet «Facebook Connect» fra det sosiale mediet som drives av Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA («Facebook»), ved hjelp av en teknologi som kalles Single Sign-On (SSO). Du ser «Facebook Connect»-tilleggene på nettsiden ved at det vises en blå knapp med Facebook-logo og teksten «Registrer deg med Facebook», «Koble til med Facebook» eller «Logg inn med Facebook». 

Når du besøker en side på nettstedet vårt som inneholder et slikt tillegg, vil nettleseren koble seg direkte til Facebooks servere. Innholdet i programtillegget overføres direkte fra Facebook til nettleseren din, som deretter bygger det inn i nettstedet. Ved hjelp av det integrerte programtillegget mottar Facebook informasjonen nettleseren din har hentet fra siden på nettstedet vårt, selv om du ikke har en Facebook-profil, og selv om du ikke er logget inn på Facebook. Denne informasjonen (inkludert IP-adressen din) overføres direkte fra nettleseren din til en Facebook-server i USA, der den lagres. Denne behandlingen gjøres i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav f i EUs personvernforordning, siden Facebook har en berettiget interesse for å vise tilpassede annonser basert på nettleseratferd. 

Når du bruker knappen «Facebook Connect» på nettstedet, kan du også logge deg inn eller registrere deg på nettstedet vårt ved hjelp av brukerdata fra Facebook. Avhengig av personverninnstillingene dine på Facebook vil vi bare motta generell informasjon som er offentlig tilgjengelig og lagret i profilen din når du bruker knappen «Facebook Connect», forutsatt at du har gitt samtykke til det i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav a i EUs personvernforordning før registreringen, basert på tilsvarende varsel om utveksling av data med Facebook. Denne informasjonen inkluderer bruker-ID, navn, profilbilde, alder og kjønn. 

Vi understreker at endringer i Facebooks personvernerklæring og vilkår også kan føre til overføring av profilbildene dine og dine venners bruker-ID samt venneliste, hvis de er merket som «offentlige» i personverninnstillingene hos Facebook. Vi lagrer og behandler dataene fra Facebook for å opprette en brukerkonto med nødvendige data, forutsatt at du har godkjent det hos Facebook (tittel, fornavn, etternavn, adresse, land, e-postadresse, fødselsdato). Basert på samtykket ditt kan vi overføre opplysninger (for eksempel informasjon om surfingen eller kjøpsatferden din) til Facebook-profilen din. 

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ved å kontakte den behandlingsansvarlige som er angitt i starten av denne personvernerklæringen. 

Se også Facebooks personvernerklæring for informasjon om formålet og omfanget av datainnsamling, om hvordan Facebook behandler og bruker opplysningene samt hvilke rettigheter og innstillinger du kan bruke for å ivareta personvernet ditt: https://www.facebook.com/policy.php 

Hvis du ikke vil at Facebook skal knytte data som samles inn via nettstedet vårt, til Facebook-profilen din, må du logge deg av Facebook før du besøker nettstedet vårt. Du kan også installere tillegg i nettleseren din, for eksempel AdBlock Plus (https://adblockplus.org/), for å forhindre at tilleggsprogrammet fra Facebook lastes inn. 

9. Nyhetsbrev

9.1 Nyhetsbrev for vanlige kunder

Hvis du har gitt oss e-postadressen din i forbindelse med at du har kjøpt varer eller tjenester, forbeholder vi oss retten til å sende deg regelmessige e-poster med tilbud om produkter eller tjenester som vi tilbyr, og som ligner på dem du allerede har kjøpt. I henhold til artikkel 7 nr. 3 i den østerrikske konkurranseloven trenger vi ikke samtykke fra deg til å gjøre dette. Formålet med behandlingen er vår berettigede interesse for tilpasset markedsføring, i samsvar med artikkel 6 nr. 1 bokstav f i EUs personvernforordning. Hvis du protesterer mot at vi bruker e-postadressen din til slike formål, vil vi ikke sende deg slike e-poster. Du har når som helst rett til å helst protestere mot at vi bruker e-postadressen din til slike formål. Det gjør du ved å varsle den behandlingsansvarlige, som du finner i starten av denne erklæringen. Når du gjør det, vil det bare oppstå gebyrer i tråd med grunnprisene. Når vi har mottatt protesten, vil vi umiddelbart slutte å bruke e-postadressen din til markedsføring. 

9.2 Nyhetsbrev for markedsføring

Du kan melde deg på nyhetsbrevet vårt på nettstedet. Skjemaet bestemmer hvilke personopplysninger du deler med oss når du melder deg på. 

Vi bruker nyhetsbrevet til å regelmessig informere kunder og forretningspartnere om tilbudene våre. Derfor kan du bare motta nyhetsbrevet vårt hvis 

1. du har en gyldig e-postadresse 

2. du har meldt deg på nyhetsbrevet 

Av juridiske grunner sender vi en e-post med bekreftelse til e-postadressen du angir når du melder deg på nyhetsbrevet, slik at du kan bekrefte at du har meldt deg på. Vi sender denne e-posten for å kontrollere at det er du som eier e-postadressen, og at du har meldt deg på nyhetsbrevet. 

Når du melder deg på nyhetsbrevet, lagrer vi også IP-adressen som ble brukt da du registrerte deg, og som du får fra internettleverandøren din, samt datoen og klokkeslettet du meldte deg på. Vi må samle inn disse opplysningene for å kunne etterforske eventuelt misbruk av e-postadressen din senere, og derfor er det tillatt for at vi skal kunne ivareta sikkerheten. 

Personopplysningene som samles inn når du melder deg på, brukes bare til å sende ut nyhetsbrevet vårt. Når du abonnerer på nyhetsbrevet, kan du også få informasjon på e-post hvis det er nødvendig for å administrere nyhetsbrevtjenesten i forbindelse med registrering, for eksempel hvis nyhetsbrevet blir endret eller de tekniske omstendighetene endres. Personopplysninger som samles inn i forbindelse med nyhetsbrevet, deles ikke med tredjepart. Du kan når som helst slutte å abonnere på nyhetsbrevet. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til at vi lagrer personopplysningene du utleverte da du registrerte deg. Du finner en lenke i alle nyhetsbrev, som du kan bruke til å trekke tilbake samtykket. Du kan også melde deg av nyhetsbrevet fra nettstedet vårt eller ved å kontakte oss på andre måter. 

Det rettslige grunnlaget for behandling i forbindelse med utsendelse av nyhetsbrev er artikkel 6 nr. 1 bokstav a i EUs personvernforordning. 

9.3 Sporing av nyhetsbrev

Nyhetsbrevet inneholder det som kalles sporingspiksler. En sporingspiksel er et lite bilde som bygges inn i e-poster som sendes i HTML-format, og formålet med den er å registrere og analysere loggfiler. Den lar oss gjennomføre en statistisk analyse av hvor godt nettbaserte markedsføringskampanjer fungerer. Med den innebygde sporingspikselen kan vi finne ut om du har åpnet e-posten, samt hvilke lenker i e-posten du har klikket på. 

Vi lagrer og analyserer personopplysningene som samles inn via sporingspikselen i nyhetsbrevene, for å kunne optimalisere utsendelsen av nyhetsbrevene, og for å tilpasse innholdet i fremtidige nyhetsbrev etter dine interesser. Disse personopplysningene utleveres ikke til tredjepart. Den registrerte har når som helst rett til å trekke tilbake samtykke som har blitt gitt separat eller via bekreftelsen. Når samtykket er trukket tilbake, sletter vi disse personopplysningene. Når du melder deg av nyhetsbrevet, tolkes det automatisk som at du har trukket tilbake samtykket. 

Denne formen for analyse gjennomføres i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav f i EUs personvernforordning basert på vår berettigede interesse for å vise tilpasset markedsføring, gjennomføre markedsundersøkelser og/eller tilpasse nettstedet etter markedets behov. 

9.4 Mailchimp

Nyhetsbrevene våre sendes via tjenesteleverandøren The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA (https://www.mailchimp.com/). De får opplysningene du utleverte da du meldte deg på nyhetsbrevet. Overføringen gjøres i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav f i EUs personvernforordning, og den er i tråd med vår berettigede interesse for å bruke et effektivt, trygt og brukervennlig system for nyhetsbrev. Opplysningene dine overføres vanligvis til Mailchimps servere i USA og lagres der. 

Mailchimp bruker denne informasjonen til å sende ut og analysere nyhetsbrevene våre på vegne av oss. I forbindelse med analyser inneholder e-postene som sendes ut, det som kalles en sporingspiksel, som er en liten bildefil som er lagret på nettstedet vårt. Den gjør at vi kan se om nyhetsbrevet har blitt åpnet, samt hvilke lenker det har blitt klikket på. Det registreres også teknisk informasjon (for eksempel dato og klokkeslett for åpning, IP-adresse, nettlesertype og operativsystem). Disse opplysningene samles inn pseudonymisert, og de knyttes ikke til de andre personopplysningene dine. Opplysningene som samles inn, kan ikke brukes til å identifisere deg. Opplysningene brukes bare i forbindelse med statistiske analyser av nyhetsbrevkampanjene våre. Resultatene av disse analysene kan brukes til å skreddersy fremtidige nyhetsbrev basert på mottakernes interesser. 

Hvis du vil protestere mot analyser av data i forbindelse med statistisk evaluering, må du melde deg av nyhetsbrevet. 

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt. Du kan også når som helst forhindre behandlingen ved å melde deg av nyhetsbrevet. I tillegg kan du bruke innstillingene i nettleseren din for å forhindre at informasjonskapsler blir lagret. Hvis du deaktiverer JavaScript i nettleseren eller installerer et program for å blokkere JavaScript (for eksempel https://noscript.net  eller https://www.ghostery.com ), kan du også forhindre at personopplysninger lagres og overføres. Vi understreker at disse tiltakene kan føre til at du ikke lenger har tilgang til alle funksjonene på nettstedet vårt. 

Mailchimp kan også bruke disse opplysningene selv i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav f i EUs personvernforordning basert på selskapets egne berettigede interesser for å utvikle tjenester basert på markedets behov, for å optimalisere tjenesten samt i forbindelse med markedsundersøkelser for å finne ut for eksempel hvilket land mottakerne av nyhetsbrevet bor i. Men Mailchimp bruker ikke opplysninger om mottakerne av nyhetsbrevene våre til å kontakte dem direkte, og de utleverer ikke opplysningene til tredjepart. 

For å ivareta opplysningene dine i USA har vi inngått en databehandleravtale med Mailchimp basert på EUs standardkontrakt, slik at personopplysningene dine kan utleveres til Mailchimp. Databehandleravtalen er tilgjengelig her: https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/  . 

Du kan lese Mailchimps personvernerklæring her: https://mailchimp.com/legal/privacy/   

10. Vår aktivitet i sosiale medier

Vi har egne sider i sosiale medier for å kunne kommunisere med deg og fortelle om tjenestene våre. Hvis du besøker en av sidene våre i sosiale medier, er både vi og leverandøren av det sosiale mediet behandlingsansvarlige (artikkel 26 i EUs personvernforordning) når det gjelder behandling av personopplysninger som oppstår der. 

Vi er ikke leverandør av disse sidene, men vi bruker dem i det omfanget leverandøren gir oss tillatelse til. 

Derfor vil vi understreke at opplysningene dine også kan behandles utenfor EU eller EØS. Når du bruker sosiale medier, kan det føre til risikoer for personvernet, siden det kan være vanskelig å ivareta rettighetene dine, for eksempel retten til innsyn, sletting og til å protestere. Behandling i sosiale medier gjøres ofte utelukkende i forbindelse med markedsføring eller for å analysere brukeratferden, og det er ting vi ikke har kontroll over. Hvis leverandøren oppretter brukerprofiler, brukes det ofte informasjonskapsler, og profilen din kan også bli tildelt brukeratferd (hvis du er logget inn). 

Behandlingen av personopplysninger som beskrevet her, utføres i samsvar med artikkel 6 nr. 1 bokstav f i EUs personvernforordning basert på våre og den aktuelle leverandørens berettigede interesser for å kommunisere med deg eller informere deg om tjenestene våre. Hvis du må samtykke til at den aktuelle leverandøren kan behandle opplysningene dine som bruker, er det rettslige grunnlaget for denne behandlingen artikkel 6 nr. 1 bokstav a samt artikkel 7 i EUs personvernforordning. 

Siden vi ikke har tilgang til slike leverandørers databaser, anbefaler vi at du kontakter den aktuelle leverandøren direkte hvis du vil benytte deg av rettighetene dine (for eksempel rett til innsyn, retting eller sletting). Under finner du mer informasjon om behandling av opplysningene dine og hvordan du kan benytte deg av retten til å protestere eller til å trekke tilbake samtykket hos de sosiale mediene vi bruker: 

10.1 Facebook

Behandlingsansvarlig (felles) for behandling av opplysninger i Europa: 

Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland 

Personvernerklæring: https://www.facebook.com/about/privacy   

Innstillinger for reservering og markedsføring: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen   

https://facebook.com/about/privacy/   

10.2 Instagram

Behandlingsansvarlig (felles) for behandling av opplysninger i Europa: 

Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland 

Personvernerklæring: 

http://instagram.com/legal/privacy/   

Innstillinger for reservering og markedsføring: 

https://www.instagram.com/accounts/privacy_and_security/   

10.3 LinkedIn

Behandlingsansvarlig (felles) for behandling av opplysninger i Europa: 

LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland 

Personvernerklæring: 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy   

Innstillinger for reservering og markedsføring: 

https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out   

10.4 YouTube

Behandlingsansvarlig (felles) for behandling av opplysninger i Europa: 

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland 

Personvernerklæring: https://policies.google.com/privacy     

Innstillinger for reservering og markedsføring: 

https://adssettings.google.com/authenticated    

10.5 XING

Behandlingsansvarlig (felles) for behandling av opplysninger i Tyskland: 

XING AG, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Tyskland 

Personvernerklæring: 

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung   

Forespørsler om informasjon for XING-medlemmer: 

https://www.xing.com/settings/privacy/data/disclosure   

11. Nettanalyser

11.1 Facebook-piksel (tilpasset målgruppe) 

Dette nettstedet bruker Facebook-pikselen fra Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA («Facebook»). Hvis du har samtykket til det, kan den brukes til å spore atferden din etter at du har sett eller klikket på en annonse fra Facebook. Dette gjøres for å finne ut hvor effektive Facebook-annonser er i forbindelse med statistikk og markedsundersøkelser, og det kan bidra til å optimalisere fremtidige markedsføringstiltak. 

Opplysningene som samles inn, er anonyme for oss, og vi får ikke informasjon om brukerens identitet. Men opplysningene lagres og behandles av Facebook, noe som betyr at de kan knyttes til den respektive brukerprofilen. Facebook kan også bruke opplysningene til sin egen markedsføring, i henhold til Facebooks personvernerklæring (https://www.facebook.com/about/privacy/). Du kan la Facebook og deres partnere vise annonser både på Facebook og andre steder på internett. Det kan også lagres en informasjonskapsel på datamaskinen din i forbindelse med disse formålene. Denne behandlingen gjøres bare hvis du har gitt uttrykkelig samtykke i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav a i EUs personvernforordning. 

Samtykke til bruk av Facebook-pikselen kan bare gis av brukere som er over 13 år. Hvis du er yngre, må du be foreldre eller foresatte om lov. 

For å deaktivere bruk av informasjonskapsler på enheten din, kan du bruke innstillingene i nettleseren til å velge at informasjonskapsler ikke skal kunne lagres på den, eller til å slette informasjonskapsler som allerede er lagret. Hvis du deaktiverer alle informasjonskapsler, kan det hende du ikke lenger kan bruke enkelte funksjoner på nettstedet. Du kan også deaktivere bruk av informasjonskapsler fra tredjepart, for eksempel Facebook, på nettstedet til Digital Advertising Alliance: https://www.aboutads.info/choices/   

I tillegg kan du besøke følgende nettsteder for å deaktivere informasjonskapsler for måling av avstand og markedsføring: 

1. http://optout.networkadvertising.org/   

2. http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/   

Hvis du sletter informasjonskapslene dine, blir denne innstillingen også slettet. 

11.2 Google Analytics

Vi bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste fra Google Ireland Limited (https://www.google.com/about/) (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; heretter kalt «Google»), på nettstedet vårt. Som et ledd i dette opprettes det pseudonymiserte brukerprofiler, og det brukes informasjonskapsler (se avsnittet om informasjonskapsler). Informasjonen om hvordan du bruker nettstedet, for eksempel hvilken nettleser du bruker, genereres av informasjonskapselen 

 1. nettleser/versjon 
 2. operativsystem 
 3. henvisningsnettsted (nettstedet du besøkte før dette), vert 
 4. navn på enheten (IP-adresse) 
 5. tidspunkt for serverforespørsel 

og overføres til en av Googles servere i USA, der den lagres. Denne informasjonen brukes til å evaluere hvordan du bruker nettstedet, til å lage rapporter om aktiviteten på nettstedet, og til å gjennomføre ytterligere tjenester knyttet til bruk av nettstedet og internett for markedsføringsformål, og for å tilpasse nettstedets design. Denne informasjonen kan også sendes til tredjepart hvis det er lovpålagt, eller hvis tredjepart behandler opplysningene på vegne av Google. IP-adressen din vil aldri knyttes sammen med andre data. IP-adresser anonymiseres, slik at de ikke kan knyttes til enkeltpersoner (også kalt IP-maskering). 

Du kan bruke innstillingene i nettleseren din til å avvise alle informasjonskapsler, men det kan føre til at du ikke kan bruke alle funksjonene på nettstedet. 

Denne behandlingen gjøres bare hvis du har gitt uttrykkelig samtykke i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav a i EUs personvernforordning. 

Du kan også laste ned og installere et tilleggsprogram i nettleseren (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) for å forhindre at dataene som informasjonsk apselen genererer om hvordan du bruker nettstedet (inkludert IP-adressen din), sendes til Google for behandling. 

Som et alternativ til tilleggsprogrammet, spesielt for nettlesere på mobile enheter, kan du også klikke på denne lenken for å forhindre at Google Analytics registrerer data: Deaktiver Google Analytics Da lagres en informasjonskapsel for reservering mot fremtidig innsamling av dataene dine når du besøker dette nettstedet. Denne informasjonskapselen er bare gyldig for denne nettleseren og bare for nettstedet vårt, og den lagres på enheten din. Hvis du sletter informasjonskapslene som er lagret for dette nettstedet, må du tilbakestille informasjonskapselen for reservering. 

Du finner mer informasjon om personvern og Google Analytics i Hjelp-delen på nettstedet for Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en).   

11.3 Google Analytics Remarketing

Vi bruker tjenester fra Google Remarketing på nettstedet. Google Remarketing er en Google Ads-funksjon som lar en bedrift vise annonser til brukere som har besøkt bedriftens nettsted tidligere. Ved hjelp av Google Remarketing kan bedriften opprette brukerbaserte annonser som deretter vises til den aktuelle brukeren. 

Google Remarketing-tjenestene leveres av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. 

Formålet med Google Remarketing er å vise annonser som er relevante for deg. Med Google Remarketing kan vi vise annonser som er skreddersydd etter brukernes individuelle behov og interesser, ved hjelp av Googles annonsenettverk eller på andre nettsteder. 

Google Remarketing lagrer en informasjonskapsel på enheten din. Google bruker informasjonskapsler til å gjenkjenne personer som har besøkt nettstedet vårt, og som deretter besøker nettsteder som også er en del av Googles annonsenettverk. Hver gang du besøker et nettsted som bruker Google Remarketing, vil nettleseren din automatisk identifisere seg til Google. Som en del av denne tekniske prosessen får Google kjennskap til personopplysninger, for eksempel IP-adressen eller nettatferden din. Google bruker disse opplysningene til blant annet å vise annonser som er relevante for deg. 

Informasjonskapsler brukes til å lagre personopplysninger, for eksempel hvilke nettsteder du besøker. Hver gang du besøker nettstedet vårt, vil disse personopplysningene, inkludert IP-adressen din, overføres til Google i USA. Personopplysningene lagres av Google i USA. Google kan utlevere personopplysninger som samles inn ved hjelp av denne tekniske prosessen, til tredjepart. 

Som nevnt tidligere, kan du når som helst bruke innstillingene i nettleseren din for å velge at informasjonskapsler ikke skal lagres på enheten din. Når du bruker disse innstillingene i nettleseren, vil heller ikke Google kunne lagre informasjonskapsler på enheten. Du kan også når som helst slette informasjonskapsler som Google Analytics har lagret, ved hjelp av nettleseren eller andre programmer. 

I tillegg kan du protestere mot Googles interessebaserte annonsering. Det gjør du ved å besøke www.google.com/settings/ads fra alle nettleserne du bruker, og bruke innstillingene der. 

Denne behandlingen gjøres bare hvis du har gitt uttrykkelig samtykke i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav a i EUs personvernforordning. 

Du finner mer informasjon om Googles personvernerklæring på https://www.google.com/policies/privacy/ .  

12. Annonsering

12.1 Google Ads (tidligere kalt AdWords)

Nettstedet vårt bruker funksjonene fra Google Ads til å markedsføre nettstedet i Googles søkeresultat og på tredjeparts nettsteder. Leverandøren er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland («Google»). I forbindelse med dette lagrer Google en informasjonskapsel på enheten din. Den bruker automatisk en pseudonymisert informasjonskapsel-ID og gjør det mulig å bruke interessebasert annonsering basert på nettstedene du har besøkt. 

Denne behandlingen gjøres bare hvis du har gitt uttrykkelig samtykke i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav a i EUs personvernforordning. 

Det gjennomføres ingen ytterligere behandling med mindre du har samtykket i at Google kan knytte internett- og apphistorikken din sammen med Google-kontoen din og bruke informasjon fra Google-kontoen til å tilpasse annonser du ser på nett. Hvis du er logget på Google når du besøker nettstedet vårt, vil Google bruke informasjonen sammen med data fra Google Analytics til å lage og definere lister med målgrupper for remarketing på tvers av enheter. Google knytter personopplysningene dine midlertidig sammen med data fra Google Analytics for å lage målgrupper. 

Du kan deaktivere innstillingen for informasjonskapsler for annonsepreferanser ved å laste ned og installere nettlesertillegget fra følgende lenke: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.   

Du kan også kontakte Digital Advertising Alliance på www.aboutads.info for å få mer informasjon om innstillinger for informasjonskapsler. I tillegg kan du bruke innstillingene i nettleseren for å bli informert om bruk av informasjonskapsler, og til å velge å bare tillate informasjonskapsler på individuell basis eller i enkelte tilfeller. Du kan også bruke innstillingene til å avvise alle informasjonskapsler. Hvis du avviser alle informasjonskapsler, kan det begrense funksjonaliteten på nettstedet vårt. 

Du finner mer informasjon og personvernerklæringen for annonsering og Google her:  https://www.google.com/policies/technologies/ads/.   

12.2 Google Ads med konverteringssporing

Vi bruker Google Ads på dette nettstedet. Google Ads er en tjeneste for annonsering på internett, som lar annonsører kjøre annonser både hos Google og i Googles annonsenettverk. Med Google Ads kan annonsøren velge nøkkelord som viser en annonse i Googles søkeresultater når søkemotoren henter et nøkkelordrelatert søkeresultat. I Google-nettverket vises annonser på relevante nettsteder ved hjelp av en automatisk algoritme, og i henhold til forhåndsdefinerte nøkkelord. 

Google Ads leveres av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. 

Formålet med Google Ads er å markedsføre nettstedet vårt ved å vise interessebaserte annonser på tredjeparts nettsteder og i Googles søkeresultat, samt ved å vise tredjepartsannonser på nettstedet vårt. 

Hvis du kommer til nettstedet vårt ved å klikke på en Google-annonse, vil Google lagre en informasjonskapsel for konvertering på enheten din. Informasjonskapsler for konvertering utløper etter 30 dager, og de brukes ikke til å identifisere deg. Hvis informasjonskapselen ikke har utløpt, brukes den til å registrere hvilke undersider du besøkte på nettstedet vårt, for eksempel handlekurven i nettbutikken. Informasjonskapselen for konvertering forteller Google om det oppstod salg til en bruker som kom til nettstedet via en annonse, for eksempel om brukeren gjennomførte eller kansellerte et kjøp. 

Google bruker dataene og informasjonen som samles inn ved hjelp av informasjonskapselen for konvertering, til å utarbeide besøksstatistikk for nettstedet vårt. Deretter bruker vi denne statistikken til å finne ut hvor mange brukere som har kommet til oss via annonser fra Google Ads, slik at vi kan finne ut hvor godt annonsene fungerer, og slik at vi kan optimalisere dem for fremtiden. Verken vi eller andre Google Ads-annonsører får informasjon fra Google som kan brukes til å identifisere deg. 

Informasjonskapsler for konverteringer brukes til å lagre personopplysninger, for eksempel hvilke nettsteder du besøker. Hver gang noen besøker nettstedet vårt, vil disse personopplysningene, inkludert brukerens IP-adresse, overføres til Google i USA. Personopplysningene lagres av Google i USA. Google kan utlevere personopplysninger som samles inn ved hjelp av denne tekniske prosessen, til tredjepart. 

Du kan når som helst bruke innstillingene i nettleseren din for å velge at informasjonskapsler ikke skal lagres på enheten din. Når du bruker disse innstillingene i nettleseren, vil heller ikke Google kunne lagre informasjonskapsler for konvertering på enheten. Du kan også når som helst slette informasjonskapsler som Google Ads har lagret, ved hjelp av nettleseren eller andre programmer. 

I tillegg kan du protestere mot Googles interessebaserte annonsering. Det gjør du ved å besøke www.google.com/settings/ads fra alle nettleserne du bruker, og bruke innstillingene der. 

Denne behandlingen gjøres bare hvis du har gitt uttrykkelig samtykke i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav a i EUs personvernforordning. 

Du finner mer informasjon om Googles personvernerklæring på https://www.google.com/policies/privacy/ .  

13. Tilleggsprogrammer og andre tjenester

13.1 Google Maps

Vi bruker Google Maps (API) på nettstedet, levert av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Maps er en nettbasert tjeneste for å vise interaktive kart, slik at vi kan vise geografisk informasjon. Ved hjelp av denne tjenesten kan du for eksempel finne ut hvor kontoret vårt er, slik at det blir enklere å kontakte oss. 

Når du besøker undersider som inneholder et kart fra Google Maps, vil informasjon om din bruk av nettstedet (for eksempel IP-adressen din) overføres til Googles servere i USA, der den lagres. Dette skjer uavhengig av om du er logget på Google-kontoen din eller om du ikke har en Google-konto. Når du er logget på Google, blir informasjonen knyttet til kontoen din. Hvis du ikke vil at profilen din skal knyttes til Google, må du logge deg ut av Google-kontoen din. Google lagrer opplysningene dine (selv om du ikke er logget inn) som bruksprofiler for analyser. Du har rett til å protestere mot at det opprettes slike brukerprofiler. Hvis du vil benytte deg av denne retten, må du kontakte Google. 

Hvis du motsetter deg fremtidig overføring av data til Google når du bruker Google Maps, kan du deaktivere tjenesten Google Maps ved å slå av JavaScript-appen i nettleseren din. Da kan du ikke bruke Google Maps, og heller ikke kartet som vises på dette nettstedet. 

Denne behandlingen gjøres bare hvis du har gitt uttrykkelig samtykke i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav a i EUs personvernforordning. 

Du finner Googles vilkår på https://www.google.com/policies/terms/regional.html, og du finner vilkårene for Google Maps på https://www.google.com/help/terms_maps/ .  

Du finner mer informasjon om personvern ved bruk av Google Maps på Googles nettsted («Googles personvernerklæring»): https://www.google.com/policies/privacy .  

13.2 Google Tag Manager

Dette nettstedet bruker Google Tag Manager, et informasjonskapselfritt domene som ikke samler inn informasjon som kan brukes til å identifisere enkeltpersoner. 

Med dette verktøyet kan «nettstedstagger» (nøkkelord som er integrert i HTML-elementer) implementeres og administreres ved hjelp av et grensesnitt. Ved hjelp av Google Tag Manager kan vi automatisk spore hvilken knapp, lenke eller bilde du aktivt har klikket på, og deretter registrere hvilket innhold på nettstedet som du finner ekstra interessant. 

Verktøyet løser også ut andre tagger som kan samle inn data. Google Tag Manager har ikke tilgang til disse dataene. Hvis du har deaktivert det på domene- eller informasjonskapselnivå, forblir det værende for alle sporingstagger som er implementert med Google Tag Manager. 

Denne behandlingen gjøres bare hvis du har gitt uttrykkelig samtykke i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav a i EUs personvernforordning. 

13.3 YouTube (videoer)

Vi bruker YouTube-komponenter på dette nettstedet. YouTube er en nettbasert videoportal som lar videoprodusenter fritt publisere videoklipp som andre kan se, vurdere og kommentere kostnadsfritt. YouTube tillater publisering av alle typer videoer. Det finnes både spillefilmer, TV-programmer, musikkvideoer, trailere og brukerskapte videoer på nettportalen. 

YouTube drives av YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC er et datterselskap av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. 

Hver gang en besøkende åpner en side på nettstedet vårt der vi har integrert en YouTube-komponent (YouTube-video), vil enheten din laste ned en representasjon av YouTube-komponenten fra YouTube. Du finner mer informasjon om YouTube på https://www.youtube.com/yt/about/. Som et ledd i denne tekniske pro sessen vil YouTube og Google få informasjon om undersiden du besøker. 

Hvis den registrerte er logget inn på YouTube samtidig som vedkommende besøker nettstedet vårt, vil YouTube identifisere undersiden du besøkte, når du besøker en underside som inneholder en YouTube-video. Denne informasjonen samles inn via YouTube og Google, og den knyttes til YouTube-kontoen din. 

Via YouTube-komponenten får YouTube og Google informasjon om at du har besøkt nettstedet vårt, uavhengig av om du er logget inn på YouTube, og uavhengig av om du klikker på en YouTube-video. Hvis du ikke vil at denne informasjonen skal overføres til YouTube og Google, kan du forhindre det ved å logge deg ut av YouTube-kontoen før du besøker nettstedet vårt. 

Denne behandlingen gjøres bare hvis du har gitt uttrykkelig samtykke i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav a i EUs personvernforordning. 

I YouTubes personvernerklæring, som du finner på https://www.google.com/intl/gb/policies/privacy/, finner du informasjon om hvordan YouTube og Google samler inn, behandler og bruker personopplysninger. 

13.4 Microsoft Teams

Vi bruker verktøyet "Microsoft Teams" ("MS Teams") til å gjennomføre vår kommunikasjon i skriftlig form (chat) samt i form av telefonkonferanser, onlinemøter og videokonferanser. Tjenesten drives av Microsoft Ireland Operations ("Microsoft"), Ltd, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin, Irland. Microsoft Ireland Operations, Ltd. er en del av Microsoft-konsernet med hovedkontor i One Microsoft Way, Redmond, Washington, USA. 

Ved bruk av MS-Teams behandles følgende personopplysninger: 

 • Møter, chatter, voicemail, delte filer, opptak og transkripsjoner. 
 • Offentlige data om deg. Eksempler på dette er e-postadresse, profilbilde og telefonnummer. 
 • En detaljert oversikt over dine telefonsamtaler. 
 • Data om samtalekvalitet. 
 • Støtte-/tilbakemeldingsdata – informasjon knyttet til feilsøkingshenvendelser eller tilbakemeldinger sendt til Microsoft. 
 • Diagnose- og servicedata – diagnosedata knyttet til bruk av tjenesten. 

For å muliggjøre visning av video og avspilling av lyd, behandles data fra brukerenhetens mikrofon og fra et videokamera på brukerenheten under møtet. Du kan når som helst selv slå av eller dempe kameraet eller mikrofonen via "Microsoft Teams"-appene. 

Hvis det ble bedt om et tilsvarende samtykke, utføres behandlingen utelukkende på grunnlag av art. 6 § 1 bokstav a i GDPR. I forbindelse med et ansettelsesforhold skjer tilsvarende databehandling på grunnlag av statlige lovbestemmelser (f.eks. § 26 BDSG i Tyskland). Det rettslige grunnlaget for bruk av "MS Teams" i forbindelse med kontraktsforhold er art. 6 § 1 bokstav b i GDPR. I alle andre tilfeller er det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysningene dine art. 6 § 1 bokstav f i GDPR. Her er vår interessere knyttet til effektiv gjennomføring av onlinemøter. 

Hvis vi gjør opptak av nettmøter, vil vi informere deg om dette før vi starter, og om nødvendig be deg om å samtykke til opptaket. Hvis du ikke ønsker dette, kan du forlate nettmøtet. 

Som en cloudbasert tjeneste behandler "MS-Teams" de nevnte dataene som en del av leveringen av tjenesten. I den utstrekning "MS Teams" behandler personopplysninger i forbindelse med Microsofts legitime forretningsvirksomhet, er Microsoft den uavhengige behandlingsansvarlige for slik bruk og er som sådan ansvarlig for å overholde gjeldende lover og forpliktelser for en behandlingsansvarlig. Hvis du går inn på MS-Teams nettsted, er Microsoft ansvarlig for databehandlingen. Du må gå inn på nettstedet for å laste ned MS Teams-programvaren. 

Hvis du ikke ønsker eller ikke har mulighet til å laste ned programvaren, kan tjenesten leveres via nettleseren din og dermed også via Microsofts nettsted. 

Dette amerikanske selskapet er sertifisert i henhold til EU-US Data Privacy Framework. Det foreligger herved en beslutning om adekvat beskyttelsesnivå i henhold til artikkel 45 i GDPR, slik at overføring av personopplysninger også kan skje uten ytterligere garantier eller tiltak. 

Detaljert informasjon om personvern hos Microsoft i forbindelse med "MS Teams" finner du på: https://docs.microsoft.com/de-de/microsoftteams/teams-privacy

13.5 Miro – digital whiteboard for sanntidssamarbeid

I prosjektledelse bruker vi «Miro»-applikasjonen som et verktøy for sanntidssamarbeid. "Miro" er en tjeneste fra RealtimeBoard, Inc. dba Miro, 201 Speer Street, Suite 1100, CA 94105 San Francisco, USA. Ved hjelp av denne digitale tavlen kan deltakerne samle, notere og dele ideer sammen med andre. 

Følgende persondata er gjenstand for behandling:

 • Brukerinformasjon (hvis du deltar via registrert tilgang): fornavn, etternavn, e-postadresse, passord (hvis ikke "Single-Sign-On" brukes), telefonnummer (valgfritt), profilbilde (valgfritt)
 • Møte-metadata: tema, beskrivelse (valgfritt), IP-adresse, enhets-/maskinvareinformasjon
 • Delt innhold: Innhold som deles på Miro-tavlen, blir lagret. Det kan f.eks. være tekst, bilder, tegninger, lyd- eller videoopptak, nettsider eller bruken av andre tjenester.
 • Aggregerte data: Miro lagrer anonymiserte data om brukeradferden, som geografisk sted for tilkobling eller type enhet som brukes. Disse aggregerte dataene kan ikke spores tilbake til personen og lagres også etter at den individuelle brukeren er slettet. Du kan minimere de personlige dataene som registreres og lagres av Miro, ved å delta uten å registrere en brukerkonto eller uten å bruke navnet ditt.
 • Hvis det ble bedt om et tilsvarende samtykke, utføres behandlingen utelukkende på grunnlag av art. 6 § 1 bokstav a i GDPR. I forbindelse med et ansettelsesforhold skjer tilsvarende databehandling på grunnlag av statlige lovbestemmelser (f.eks. § 26 BDSG i Tyskland). Det rettslige grunnlaget for bruk av "Miro" i forbindelse med kontraktsforhold er art. 6 § 1 bokstav b i GDPR. I alle andre tilfeller er det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysningene dine art. 6 § 1 bokstav f i GDPR. Her er vår interessere knyttet til effektiv gjennomføring av nettmøter.

Du finner nærmere informasjon om databehandling hos RealtimeBoard In. under: https://miro.com/legal/privacy-policy/. Her finner du også informasjon om lagringstiden ved bruk av applikasjonen "Miro".

Vi har inngått en avtale med tilbyderen om oppdragsbehandlingen iht. kravene i art. 28 i GDPR. Dette samsvarer med EU-kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2021/914 (standardavtalevilkår) for overføring av data til tredjeland. Selskapet er IKKE sertifisert i henhold til EU-U.S Data Privacy Framework. Vi har gjennomført en Transfer-Impact-Assessment (TIA) for å vurdere risikoene. I EU-kommisjonens beslutning om adekvat beskyttelsesnivå mtp. EU-U.S. Data Privacy Framework ble endringene fra USA-reguleringene om personvern og beskyttelse av berørte mot tilgang fra USAs myndigheter og deres mulighet til å få dette prøvet, kontrollert og vurdert som adekvate (beslutning av 10. juli 2023). I forbindelse med avtaleutformingen iht. SCC (914/2021) og med hensyntaking til EU-kommisjonens vurdering i beslutningen om overføring iht. EU-U.S. Data Privacy Framework kan det ikke antas tilgang av US-myndigheter – uten mulighet for rettsvern. Se også EDSAs vurdering: https://edpb.europa.eu/system/files/2023-07/edpb_informationnoteadequacydecisionus_en.pdf  

14. Opplysninger om kunde/leverandør

A. Behandling av opplysninger om kunde og leverandør

14.1 Type behandling, og formålet med behandlingen:

Vi behandler personopplysninger om kundene og leverandørene våre samt om kontaktpersonene hos kundene/leverandørene, for å kunne behandle bestillinger og i forbindelse med anskaffelsesprosesser. Opplysningene lagres i ERP-systemet vårt, og vi bruker dem ved all behandling av resultater eller anskaffelser. I tillegg bruker vi opplysningene til aktiv kontakt med kunder, og for å hjelpe leverandører, inkludert ved intern evaluering av leverandører. 

14.2 Rettslig grunnlag:

For å kunne oppfylle kontraktsmessige forpliktelser (artikkel 6 nr. 1 bokstav b i EUs personvernforordning).  

Vi behandler opplysningene for å kunne oppfylle våre kontraktsmessige forpliktelser  

Basert på lovpålagte krav (artikkel 6 nr. 1 bokstav c i EUs personvernforordning)  

 • Vi er underlagt forskjellige lovpålagte krav som fører til at vi må behandle opplysninger. Disse inkluderer: 
 • skattelovgivning samt regnskapsføring 
 • overholdelse av forespørsler og krav fra offentlige myndigheter 
 • overholdelse av forpliktelser i forbindelse med skattekontroll og rapportering

I tillegg kan det være nødvendig å utlevere personopplysninger i forbindelse med administrative/rettslige tiltak for å samle bevis, anmelde eller håndheve sivile krav.  

I forbindelse med interesseavveining (artikkel 6 nr. 1 bokstav f i EUs personvernforordning)  

Ved behov behandler vi opplysningene dine selv om de kontraktsmessige forpliktelsene er oppfylt, for å ivareta våre eller tredjeparts berettigede interesser. Eksempler på dette inkluderer:  

 • behandling i CRM-systemet for å holde kontakt med kunder 
 • evaluere leverandører 
 • håndheve juridiske krav, og som forsvar i juridiske tvistesaker 

14.3 Mottaker:

Ansatte, for å holde kontakten med deg, og i forbindelse med kontraktsarbeid (inkludert gjennomføring av tiltak før kontraktinngåelse). Opplysningene dine kan overføres til tjenesteleverandører som arbeider som databehandlere for oss, for eksempel i forbindelse med brukerstøtte, vedlikehold av IT-apper eller destruksjon av opplysninger. Alle tjenesteleverandører har signert kontrakter, og de har forpliktet seg til å behandle opplysningene dine konfidensielt.  

Opplysninger vil bare overføres til mottakere utenfor selskapet vårt hvis de overholder gjeldende krav til personvern. Mottakere av personopplysninger kan inkludere følgende. 

B: 

 • Offentlige myndigheter og institusjoner (for eksempel finansmyndigheter eller domstoler) hvis det foreligger juridiske eller forskriftsmessige forpliktelser 
 • Leverandører av kreditt- og finanstjenester (oppgjør av transaksjoner) 
 • Skattekonsulenter eller bedrifter, skattemyndigheter og revisorer (lovpålagt revisjon) 

14.4 Lagringstid:

Vi behandler og lagrer personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle våre kontraktsmessige eller lovpålagte forpliktelser. Hvis vi ikke lenger trenger opplysningene for å kunne oppfylle våre kontraktsmessige eller juridiske forpliktelser, slettes de regelmessig.  

Det finnes unntak: 

hvis lovpålagte krav må oppfylles, for eksempel i forbindelse med skatt og regnskap. I slike situasjoner er lagringstiden vanligvis seks til ti år. 

for å bevare bevis, basert på rammeverket for foreldelse. Frist for foreldelse av straffeansvar kan være opptil 30 år. 

Mer, ved behov. 

Hvis behandlingen utføres i forbindelse med vår eller tredjeparts berettigede interesse, vil personopplysningene slettes umiddelbart når interessen ikke lenger finnes. Unntakene over gjelder 

14.5 Overføring til tredjeland:

Opplysningene dine behandles bare i EU og EØS. 

14.6 Trekke tilbake samtykke:

Du har når som helst rett til å protestere mot behandlingen av personopplysningene dine basert på artikkel 6, nr. 1 bokstav f i EUs personvernforordning (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til de berettigede interessene som forfølges av den behandlingsansvarlige eller en tredjepart). Dette gjelder også for profilering basert på denne bestemmelsen, innenfor definisjonen i artikkel 4 nr. 4 av EUs personvernforordning.  

Hvis du protesterer, vil vi ikke lenger behandle personopplysningene dine med mindre vi kan dokumentere berettiget grunnlag som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter, eller behandlingen utføres for å hevde, utøve eller forsvare mot juridiske krav.  

14.7 Påkrevd bestemmelse:

I forbindelse med kontraktsforholdet må du oppgi personopplysningene som trengs for å sette i gang, gjennomføre og terminere kontraktsforholdet, og for å oppfylle de kontraktsmessige forpliktelsene, eller personopplysningene vi er lovpålagt å samle inn. Uten disse opplysningene vil vi normalt ikke kunne inngå en kontrakt med deg eller utføre våre kontraktsmessige forpliktelser. 

15. Personvern for søknader og i søknadsprosessen

15.1 Type behandling, og formålet med behandlingen:

Den behandlingsansvarlige samler inn og behandler personopplysninger om søkerne, slik at søknadsprosessen kan gjennomføres. Behandlingen kan også utføres elektronisk. Dette gjelder spesielt hvis søkeren sender relevante dokumenter elektronisk til den behandlingsansvarlige, for eksempel via e-post eller et skjema på nettstedet. Hvis den behandlingsansvarlige ansetter søkeren, vil opplysningene lagres for videre behandling av ansettelsesforholdet, i samsvar med gjeldende lovverk. 

15.2 Rettslig grunnlag:

For å oppfylle kontraktsmessige forpliktelser (artikkel 6 nr. 1 bokstav b i EUs personvernforordning) og paragraf 26 i den tyske loven. Opplysningene behandles for å kunne utarbeide en arbeidsavtale. 

15.3 Mottakere:

Ansatte i HR-avdelingen for å kunne kontakte deg og utarbeide avtalen (inkludert oppfyllelse av tiltak før avtalen signeres), samt ledere som er involvert i beslutningsprosessen. Opplysningene dine kan overføres til tjenesteleverandører som arbeider som databehandlere for oss, for eksempel i forbindelse med vedlikehold av EDP eller IT-apper og destruksjon av data. Alle tjenesteleverandører har signert kontrakter, og de har forpliktet seg til å behandle opplysningene dine konfidensielt. 

Opplysninger vil bare overføres til mottakere utenfor selskapet vårt hvis de overholder gjeldende krav til personvern. 

15.4 Lagringstid:

Hvis den behandlingsansvarlige ikke ansetter søkeren, slettes søknadsdokumentene automatisk seks måneder etter at søkeren har fått avslag, forutsatt at den behandlingsansvarlige ikke har andre berettigede interesser som gjør at de ikke kan slettes. Andre berettigede interesser kan for eksempel være hvis vi blir forpliktet til å utlevere bevis i forbindelse med den tyske loven om likestilling og forbud mot diskriminering. 

15.5 Overføring til tredjeland:

Opplysningene dine behandles bare i EU og EØS. 

15.6 Trekke tilbake samtykke:

Du har når som helst rett til å protestere mot behandlingen av personopplysningene dine basert på artikkel 6, nr. 1 bokstav f i EUs personvernforordning (databehandlingen basert på interesseavveining). Dette gjelder også for profilering basert på denne bestemmelsen, innenfor definisjonen i artikkel 4 nr. 4 av EUs personvernforordning. 

Hvis du protesterer, vil vi ikke lenger behandle personopplysningene dine med mindre vi kan dokumentere berettiget grunnlag som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter, eller behandlingen utføres for å hevde, utøve eller forsvare mot juridiske krav. 

15.7 Påkrevd bestemmelse:

I forbindelse med søknadsprosessen må du oppgi personopplysningene som trengs for å sette i gang, gjennomføre og terminere kontraktsforholdet, og for å oppfylle de kontraktsmessige forpliktelsene, eller personopplysningene vi er lovpålagt å samle inn. Uten disse opplysningene vil vi normalt ikke kunne vurdere deg for den ledige stillingen på riktig måte. 

16. Dine rettigheter som den registrerte

16.1 Rett til innsyn

Du har rett til å spørre oss om vi behandler personopplysninger om deg. 

16.2 Rett til informasjon (artikkel 15 i EUs personvernforordning)

Du har rett til å få informasjon om personopplysningene vi har lagret om deg. Det kan du gjøre når som helst, og det er helt kostnadsfritt. Du har også rett til å få en kopi av opplysningene fra oss, i henhold til lovbestemmelsene. 

16.3 Rett til retting (artikkel 16 i EUs personvernforordning)

Du har rett til å be om umiddelbar retting av feil i personopplysningene dine. Den registrerte har også rett til å be om supplering av ufullstendige personopplysninger, med hensyn til formålet med behandlingen. 

16.4 Rett til sletting (artikkel 17 i EUs personvernforordning)

Du har rett til å kreve at vi sletter personopplysningene dine uten ugrunnet opphold, forutsatt at en av de lovbestemte grunnene foreligger, og at behandling eller videre lagring ikke er påkrevd. 

16.5 Rett til begrensning (artikkel 18 i EUs personvernforordning)

Du har rett til å be oss om å begrense behandlingen av opplysningene dine hvis et av de lovbestemte kravene er oppfylt. 

16.6 Rett til dataportabilitet (artikkel 20 i EUs personvernforordning)

Du har rett til å få utlevert personopplysninger om deg. De skal utleveres i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format. Du har også rett til å overføre disse opplysningene til en annen behandlingsansvarlig uten at vi kan hindre deg i det, forutsatt at behandlingen er basert på samtykke i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav a i EUs personvernforordning, artikkel 9 nr. 2 bokstav a i EUs personvernforordning, eller at den er basert på en kontrakt i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav b i EUs personvernforordning, samt at opplysningene ikke behandles på en automatisk måte, med mindre behandlingen er nødvendig for å fullføre en oppgave, er av offentlig interesse eller utføres fordi en offentlig myndighet har pålagt oss å gjøre det. 

Når du benytter deg av din rett til dataportabilitet i henhold til artikkel 20 nr. 1 i EUs personvernforordning, har du også rett til å få personopplysningene overført fra én behandlingsansvarlig til en annen, forutsatt at det er teknisk mulig, og at det ikke påvirker andre personers rettigheter og friheter. 

16.7 Rett til å protestere (artikkel 21 i EUs personvernforordning)

Du har rett til å protestere mot behandlingen av personopplysningene dine når behandlingen utføres basert på artikkel 6 nr. 1 bokstav e (behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse) eller bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til de berettigede interessene som forfølges av den behandlingsansvarlige eller en tredjepart) i EUs personvernforordning. 

Dette gjelder også for profilering basert på disse bestemmelsene, i henhold til artikkel 4 nr. 4 i EUs personvernforordning. 

Hvis du protesterer, vil vi ikke lenger behandle personopplysningene dine med mindre vi kan dokumentere berettiget grunnlag som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter, eller behandlingen utføres for å hevde, utøve eller forsvare mot juridiske krav. 

I enkelte tilfeller behandler vi personopplysningene dine i forbindelse med direkte markedsføring. Du har når som helst rett til å protestere mot at personopplysningene dine behandles i forbindelse med slik markedsføring. Dette gjelder også for profilering når den er knyttet til denne typen direkte markedsføring. Hvis du protesterer mot behandling av personopplysningene dine i forbindelse med direkte markedsføring, vil vi ikke lenger behandle opplysningene dine for dette formålet. 

I henhold til artikkel 89 nr. 1 i EUs personvernforordning har du også rett til å protestere mot behandling av personopplysningene dine i forbindelse med vitenskapelig eller historisk forskning eller statistikk, med mindre slik behandling er nødvendig for at vi skal kunne utføre en oppgave som er i allmennhetens interesse. 

I henhold til Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/58/EF kan du også klage på behandling av personopplysninger og personvern i sektoren for elektronisk kommunikasjon. 

16.8 Trekke tilbake samtykke i forbindelse med personvern

Du har når som helst rett til å trekke tilbake samtykke til behandling av personopplysningene dine. 

16.9 Klage til tilsynsmyndigheten

Du har rett til å klage på behandling av personopplysningene dine til tilsynsmyndigheten. 

17. Utgave og endringer av personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert i mars 2021. 

I forbindelse med videreutvikling av nettstedet og tjenestene vi tilbyr her, eller endringer i lover og forskrifter, kan det hende at personvernerklæringen blir endret i fremtiden. Du kan lese og skrive ut personvernerklæringen ved å gå til https://www.be-terna.com/nb/lovlig.   

Denne personvernerklæringen er utarbeidet med hjelp fra personvernprogramvaren: https://www.audatis-manager.de