Stykkproduksjon

Intelligent produksjon

Øk produksjonen ved hjelp av effektiv planlegging og gjennomføring, spar kostnader og øk innovasjonstempoet.

Full støtte for produsenter

 • Oppnå automatiserte, strømlinjeformede og mer fleksible produksjonsprosesser
 • Reager raskt på markedsrelaterte endringer og betingelser, og øk innovasjonstempoet
 • Få mer produktive ansatte og lavere driftskostnader
 • Få større innsikt ved hjelp av sanntidstilgang til data om materialer, beholdning og kostnader
 • Ta mer strategiske beslutninger og få et konkurransefortrinn
 • Bruk IoT-data og maskinlæring for å konfigurere prediktivt vedlikehold og oppnå besparelser som følge av mindre uventet nedetid og bedre optimalisering
 • Produktkonfigurasjon – tilby en rekke produkter som kan konfigureres i tråd med kundenes behov i dagens kundefokuserte miljø.
 • Administrasjon av driften i verkstedet – støtte for drift i verkstedet på en effektiv og brukervennlig måte. 
 • Hovedplanlegging – balanser fremtidige behov i miljøer med ett eller flere anlegg og selskaper, basert på gjeldende krav, prognoser eller maskinlæringsprognoser.
 • Planlegging av kapasitet og ressurser – du kan overføre og planlegge ressurser basert på tilgjengelighet og kapasitetsbehov for konkrete operasjoner i produksjonen.
 • Kvalitetsstyring – sikre åpenhet i kvalitetsstyringen i produksjonsprosessen, og administrer leveringstider for ikke-samsvarende produkter.
 • System for ordrebehandling: Med en tilnærming der bestillinger registreres én gang blir virksomheten effektiv og åpen både eksternt, internt og på tvers av selskaper.
 • Behovsprognoser: Forutse behov basert på din egen erfaring, eller benytt deg av teknikker som bruker data fra ERP-systemet eller andre steder, kombinert med avanserte algoritmer for maskinlæring.
 • Lager- og transportstyring: Administrer ende-til-ende-logistikkjeder på fleksible, enkle eller avanserte måter ved hjelp av ferdige statiske eller mobile løsninger.
 • Kvalitetsstyring: Sikre åpenhet i kvalitetsstyringen i alle logistikkprosesser, og administrer leveringstider for ikke-samsvarende produkter.
 • Prosjektprognoser og budsjetter: Kontroller og prognostiser prosjektet fra et virksomhetsperspektiv kombinert med prosjektbudsjettering for økonomisk oversikt.
 • Prosjektressurser: Bestem og reserver ressurser for prosjektet, integrer oversikt over strukturene i arbeidet, estimer ressurskostnader, utarbeid prosjektbudsjetter og synkroniser kapasitet. 
 • Prosjektfakturering på tvers av avdelinger: Opprett kundefakturaer mot et prosjekt i en annen juridisk enhet ved hjelp av timelister på tvers av avdelinger, utlegg og fakturaer fra leverandører til andre juridiske enheter.
 • Avsetninger av prosjektkostnader: Spor avsatte prosjektkostnader basert på kvitteringer når fakturaen kommer senere enn varene og tjenestene, slik at du får korrekt oversikt over KIP-er, økonomirapporter og prosjektrapporter.
 • Prosjektfakturering: Lag prosjektfakturaer basert på materialer, utgifter, timer, registrerte gebyrer og faktureringsplaner i forbindelse med prosjekter.
 • Prosjektanalyser: Evaluer transaksjoner som oppstår i løpet av prosjekter, hvor nøyaktige estimater og prognoser er, bruksgrad av medlemmene i prosjektet, samt prosjektets generelle suksess. Få oversikt over kontantstrømmen i prosjektet og kontroller prosjektutdrag ved hjelp av forskjellige analyseverktøy.
 • Servicehåndtering: Lag serviceavtaler og serviceabonnement og administrer servicebestillinger og kundeforespørsler for å administrere og analysere leveringen av service til kunder.
 • Salgsledelse: lag tilbud, se muligheter for oppsalg og kryssalg, opprett bestillinger og automatiser faktureringsprosessen.
 • Bruk smarte varsler og sammenligninger av faktisk syklus og planlagt syklustid til å unngå forsinkelser i bestillinger og produksjon.
 • Unngå uforutsett nedetid for utstyret og endre produksjonsplanene på riktig tidspunkt, eller benytt deg av automatiske ordre for forebyggende vedlikehold.
 • Oppfyll strengere kvalitetsstandarder ved hjelp av automatiske sensoravlesninger og smarte varsler ved avvik.