Administrasjon av infrastruktur og offentlige tjenester

Få full oversikt og økonomisk kontroll over investeringsprosjektene dine

Vår moderne ERP-løsning har den riktige infrastrukturen for virksomheten din, slik at du kan administrere komplekse infrastrukturprosjekter i kraftselskaper, gassverk og vannverk.

Administrasjon av infrastruktur og offentlige tjenester

Den perfekte løsningen for selskaper som har virksomhet innen:

Planlegging og utvikling av infrastruktur

Vedlikehold av infrastruktur

Administrasjon og drift av infrastrukturnettverk

Tjenester for tilgang til nettverk

Se fordelene

Løsningen for administrasjon av infrastruktur og offentlige tjenester er basert på Microsoft Dynamics 365-plattformen, og den gir blant annet disse mulighetene:

 • Få full oversikt over komplekse investeringsprogram på tvers av land og anlegg
 • Full støtte for prosesser for anskaffelser og offentlige anskaffelser
 • Kontroll over hele byggetrinnet
 • Mål resultatene og kontroller alle deler av prosjektets forbruk
 • Full oversikt og kontroll over beholdning, anskaffelser og anleggsmidler fra forskjellige vinkler/synspunkter, tilpasset for roller i bedriften
 • Avanserte funksjoner for investeringsprosjekter: prosjektnummerering etter prosjektgruppe, hierarki for investeringsprosjekter, finansieringstyper for prosjekter, prosjektets formål, sporing av prosjekttildeling, sammenligning av prosjektplan og realisering
 • Avansert støtte for tekniske aktiva (i forbindelse med prosjekt og anleggsmidler)
 • Automatisk behandling av varebehov og fraktoptimalisering med mulighet for å differensiere mellom direkte og indirekte vareforbruk.
 • Forslag til prosjektaktivering, der valgte prosjekttransaksjoner fra ett eller flere anleggsmidler som har blitt bygd og/eller kjøpt inn, kan elimineres enkelt og effektivt
 • Den vanlige anskaffelsesmodulen i Dynamics 365 er forbedret, slik at offentlige anskaffelsesprosesser kan gjennomføres på en effektiv måte
 • Den vanlige anskaffelsesmodulen i Dynamics 365 er forbedret, slik at offentlige anskaffelsesprosesser kan gjennomføres på en effektiv måte
 • Forbedrede kjøpsavtaler: bestiller, type kjøpsavtale, redigeringsmuligheter for kjøpsavtale basert på dokumentets status, klassifisering av kjøpsavtale. 
 • Støtte for effektive, enkle og juridisk støttede operasjoner for offentlige anskaffelser, økonomisk bruk av midler, lik behandling av leverandører, åpenhet i rutinene samt prinsippet for å sikre rettferdig konkurranse mellom anbydere.
 • Hierarkisk definisjon av fysiske plasseringer for anleggsmidler, slik at hvert sted kan ha en overordnet plassering og underordnete plasseringer
 • Utlån av flere anleggsmidler – opprett flere utlånsoppføringer for flere anleggsmidler samtidig
 • Automatiser opptellingen av anleggsmidler ved hjelp av telling av anleggsmidler – lag filtrerte tellelister, eksporter til en fil med strekkodeskannere, importer og gjennomfør handlinger automatisk, for eksempel avskrivninger eller tildelinger
 • Delvis avhending av anleggsmidler – beregn på nytt og registrer beløp i henhold til prosentandelen som er delvis avhendet.
 • Sporing av prosjekttildeling – bruk relasjonen mellom prosjektstyringen og lageret ved hjelp av en ekstra sporingsdimensjon, «Prosjekttildeling»
 • Validering av prosjektet og prosjekttildelingen for anskaffelse og forbruksartikler
 • Transparent sporing av lagerartikler selv om de er ute i felt og ikke er integrert i anleggsmidler ennå
 • Avansert funksjonalitet for konfigurasjon av artikler for standardiserte, forenklede og effektive prosesser for å opprette nye artikler ved hjelp av en kombinasjon av anskaffelseskategori og nødvendige attributtverdier
 • Hold oversikt over mottatte og/eller tildelte lån, renter på depositum eller garantier, uttak, tilbakebetalinger, renter med mer i samme system
 • Registrer lån og depositum i systemet ved å registrere grunnleggende informasjon om beløp, løpetid, tilstand, renter samt beregninger av tilbakebetaling
 • Lag en liste med forventede transaksjoner, strømmer (uttak, renter, tilbakebetalinger, gebyr med mer) for hvert lån for den ønskede perioden
 • Tilpass endringer for beregnede lånestrømmer i tråd med amortiseringsplanen for lånet
 • Full integrasjon med de vanlige Dynamics 365-modulene Finans, Leverandørgjeld og Kortsiktige fordringer
 • Integrasjonslag for investering: grensesnitt for prosjekt, grensesnitt for prosjektkrav (materialer, tjenester), grensesnitt for prosjektforbruk (materialer, arbeid, utgifter), grensesnitt for lager, registrering av arbeidstid
 • Integrasjon av dokumentbehandling: synkronisering av hoveddata, grensesnitt for leverandørfaktura, dokumentvalidering ved hjelp av integrerte godkjenningsprosesser, prosess for arkivering av dokumenter