Dynamics break down sessions  •  Planning Optimization Add-in - Fremtiden for effektiv master planning - Registrer deg for vårt webinar HER. 
DYNAMICS 365 FOR ØKONOMI OG FORSYNINGSKJEDEN

ERP i verdensklasse for administrasjon av økonomi og forsyningskjeden på tvers av kontorer.

Samle økonomi og drift, styrk bedriftens resultater, gi kundene en god opplevelse og ta strategiske beslutninger for fremtidig suksess.

Styrk virksomheten din.

 • Med smart innsikt og integrerte analyser kan du bruke data som grunnlag for handlinger
 • Bedriften blir tilpasningsdyktig, kan skaleres og får sikkerhet på virksomhetsnivå
 • Oppfyll lokale og globale krav, og sikre kontinuiteten
 • Inngå avtaler hvor som helst og når som helst ved hjelp av intelligente og integrerte applikasjoner
 • Gi de ansatte moderne og intuitive løsninger, slik at de kan jobbe på nye måter

Kan brukes i de største bransjene

Produksjon

Utforske

Distribusjon

Utforske

Bilbransjen

Utforske

Infrastruktur og offentlige tjenester

Utforske
 • Avansert budsjettering og prognostisering: Planlegg budsjettene ved hjelp av eksisterende data, registrer dem i systemet og bruk dem for å få kontroll over kostnader og utgifter ved hjelp av varsler og rapporter. 
 • Reiseregninger og utlegg: Registrer ansattes reiseregninger og utlegg, definer retningslinjer for å forenkle behandlingen, og automatiser prosessen for tilbakebetaling av utlegg.
 • Finansrapportering og analyser: Opprett, design, vedlikehold og vis forskjellige finansrapporter ved hjelp av integrert forretningsintelligens som gir en visuell og interaktiv opplevelse.
 • Forskriftsmessig samsvar: Forskriftsmessig samsvar fra start, med støtte for over 35 land og mange ekstra steder, levert av partnere.
 • Lean, prosess og diskret produksjon: Organisasjonen kan benytte forskjellige tilnærminger til produksjonen basert på reelle behov og produksjonsmetoder.
 • Produktkonfigurasjon: I dagens miljø må man tilby en rekke produkter som kan konfigureres i tråd med kundenes behov.
 • Verkstedstyring: Administrer driften i verkstedet på en effektiv og brukervennlig måte. 
 • Hovedplanlegging: Balanser fremtidige behov i miljøer med ett eller flere anlegg og selskaper, basert på gjeldende krav, prognoser eller maskinlæringsprognoser.
 • Kapasitets- og ressursplanlegging: Overfør og planlegg ressurser basert på tilgjengelighet og kapasitetsbehov for konkrete operasjoner i produksjonen.
 • Kvalitetsstyring: Sikre åpenhet i kvalitetsstyringen i produksjonsprosessen, og administrer leveringstider for ikke-samsvarende produkter.
 • System for ordrebehandling: Med en tilnærming der bestillinger registreres én gang blir virksomheten effektiv og åpen både eksternt, internt og på tvers av selskaper.
 • Behovsprognoser: Forutse behov basert på din egen erfaring, eller benytt deg av teknikker som bruker data fra ERP-systemet eller andre steder, kombinert med avanserte algoritmer for maskinlæring.
 • Lager- og transportstyring: Administrer ende-til-ende-logistikkjeder på fleksible, enkle eller avanserte måter ved hjelp av ferdige statiske eller mobile løsninger.
 • Servicehåndtering: Lag serviceavtaler og serviceabonnement og administrer servicebestillinger og kundeforespørsler for å administrere og analysere leveringen av service til kunder.
 • Kvalitetsstyring: Sikre åpenhet i kvalitetsstyringen i alle logistikkprosesser, og administrer leveringstider for ikke-samsvarende produkter.
 • Prosjektprognoser og budsjetter: Kontroller og prognostiser prosjektet fra et virksomhetsperspektiv kombinert med prosjektbudsjettering for økonomisk oversikt.
 • Prosjektressurser: Bestem og reserver ressurser for prosjektet, integrer oversikt over strukturene i arbeidet, estimer ressurskostnader, utarbeid prosjektbudsjetter og synkroniser kapasitet. 
 • Prosjektfakturering på tvers av avdelinger: Opprett kundefakturaer mot et prosjekt i en annen juridisk enhet ved hjelp av timelister på tvers av avdelinger, utlegg og fakturaer fra leverandører til andre juridiske enheter.
 • Avsetninger av prosjektkostnader: Spor avsatte prosjektkostnader basert på kvitteringer når fakturaen kommer senere enn varene og tjenestene, slik at du får korrekt oversikt over KPI-er, økonomirapporter og prosjektrapporter. 
 • Prosjektfakturering: Lag prosjektfakturaer basert på materialer, utgifter, timer, registrerte gebyrer og faktureringsplaner i forbindelse med prosjekter. 
 • Prosjektanalyser: Evaluer transaksjoner som oppstår i løpet av prosjekter, hvor nøyaktige estimater og prognoser er, bruksgrad av medlemmene i prosjektet, samt prosjektets generelle suksess. Få oversikt over kontantstrømmen i prosjektet og kontroller prosjektutdrag ved hjelp av forskjellige analyseverktøy.
 • God oversikt over fysiske anleggsmidler: Data om anleggsmidler kan sorteres hierarkisk, knyttet til fysisk sted, og de kan gi både økonomisk og teknisk oversikt over bedriftens anleggsmidler.
 • Automatisert styring av forespørsler og arbeidsordre: Korrigerende og forebyggende vedlikehold av fysiske anleggsmidler gjennomføres ved hjelp av vedlikeholdsforespørsler og arbeidsordre med flere vedlikeholdsoppgaver, for eksempel tilstandsbasert vedlikehold, samt en effektiv planleggingsmotor for å planlegge arbeidsoppgavene for forskjellige ansatte. 
 • Effektiv håndtering og sporing av reservedeler: Gir full oversikt over bruken av anleggsmidler for å optimalisere vedlikeholdsprosessen.
 • Kostnadsstyring og KPI-er: Oversikt over kostnader (prognoser og faktiske) fra forskjellige perspektiver (anleggsmidler, fysisk sted, arbeidsordre). Oversikt over anleggsmidlenes resultater basert på oppetid, nedetid, reparasjonstid og gjennomsnittlig tid mellom feil.
 • Samle data om arbeidsstokken i ett system for å få full oversikt og kontroll over arbeidsflyter og prosesser.
 • Automatiser og optimaliser HR-prosesser, reduser antall feil ved å automatisere oppgaver, bruk mindre tid på administrasjon, og sikre dataene dine.
 • Gi de ansatte en god opplevelse ved hjelp av selvbetjening.
 • Få oversikt ved hjelp av avansert analyse og dashbord.
 • Kundeengasjement på tvers av kanaler: Kundene bestemmer selv hvor og på hvilken enhet de vil handle. Med den nyeste teknologien sikrer du en sammenhengende og problemfri prosess i alle digitale og fysiske kanaler.
 • Bygg kundelojalitet: Få god oversikt over kundereisen, og oppfyll kundenes behov raskt. Bruk smarte verktøy til å styrke merket ditt og bygge kunderelasjoner som varer.
 • Større suksess med e-handel: Styrk virksomhetens netthandel med en ende-til-ende-løsning som enkelt tilpasses etter dine behov på tvers av alle tradisjonelle og nye handelskanaler.
 • AI-basert smart handel: Tilby tilpassede handleopplevelser og oppnå integrerte og optimaliserte back-office-operasjoner ved hjelp av avanserte AI-muligheter. Gi kundene en bedre opplevelse og oppnå bedre ROI.

We see Dynamics 365 as more than just an ERP system. It is the foundation for our digitisation strategy and a major factor for our ongoing growth as a company.

Robert Jäger, IT-Manager RO-RA Aviation Systems
Les hele historien

Clearly defined goals as well as an honest and open communication with our partners at BE-terna enabled an uncomplicated and quick implementation of our new ERP system.

Thomas Kämpf, Head of Group Financial Control and M&A
Les hele historien

The selection of the right system is only one factor. From our point of view, the selection of the right implementation partner is far more important and the basic requirement for a successful project.

Martin Vaplon, CIO
Les hele historien

Von vornherein war sichtbar, dass sich BE-terna extrem viel Mühe gegeben hat.

Andreas Votteler, Geschäftsführer, Gustav Barth
Les hele historien