Modern dataintegrasjon

Styrk bedriftens strategi med sanntidsdata

Med vår end-til-end-løsning for dataintegrasjon får du bedre tilgang til datan din i sanntid.

En moderne løsning for dataintegrering

Se hvordan bedriftsbrukere kan bruke moderne dataintegrering for å få analyseklare data i sanntid.

Datastrømming CDC

 • Oppfanging av dataendringer – CDC
 • Universelle kilder, mål og plattformer
 • Foretaksomfattende overvåking og kontroll

Data WH-automatisering

 • Datainntak og oppdatering i sanntid
 • Automatiske og kontinuerlige finjusteringer
 • Pålitelige, foretaksklare data

Opprette Data Lake

 • Datastrømmer i sanntid
 • Pålitelige, foretaksklare data
 • Automatiske og kontinuerlige finjusteringer

Fra rådata til innsikt som beslutningsgrunnlag

 • Integrer alle data fra heterogene systemer i én forenklet visning
 • Automatiser datalagerets livssyklus
 • Lag og automatiser fleksible Data Lakes
 • Bruk en katalog med foretaksdata som felles kilde for analyser
 • Strøm sanntidsdata til forretningsenheter, samtidig som du reduserer IT-innsatsen og kostnadene
 • Oppfanging av dataendringer (CDC) på tvers av de mest omfattende kildene, og støtte for målplattform​
 • Store volum av heterogene data fra forskjellige kildesystemer
 • Sanntidslevering til strømme- og skyplattformer, datalagre og Data Lakes
 • Integrering av data i sanntid
 • Designer og planlegger for arbeidsflyt​
 • Overvåking og varsler for alle oppgaver​
 • Dataprofilering og kvalitetshåndheving
 • Migrering mellom miljøer
 • Automatiser pipeline for analyseklare data
 • Kontinuerlig integrering for oppdaterte data
 • Motstandsdyktig mot avvik i kildeskjema
 • Enkel strukturering og transformering av data
 • Lagring av historiske data
 • Full dataprofil og automatisert datatagging
 • Én forenklet visning av alle dataene
 • Handlingsklare data på forespørsel for forskjellige selvbetjeningsverktøy
 • Enkle dra og slipp-forberedelser for å lage nye datasett
 • Brukertilgang basert på rolle
 • Full styring og sikkerhet
 • Dashbord i sanntid, med KPI-er
 • Automatisert datastyring og integrering
 • Forenklet administrasjon av Qlik Replicate i hele konsernet
 • Du kan enkelt definere, synkronisere og slette transaksjonsdata fra ikke-produksjonsmiljøer
 • Automatiser utvalg av data, og akselerer testsykluseneAutomate the selection of data and accelerate test cycles
 • Forkorter overganger til testanlegg, noe som vil akselerere moderniseringen av SAP HANA