MORE & MORE: Innovativ vekst med Microsoft Dynamics 365 og BE-terna Fashion
Case study

MORE & MORE: Innovativ vekst med Microsoft Dynamics 365 og BE-terna Fashion

4 min read Sep 13, 2023

Den velrenommerte tekstilprodusenten MORE & MORE øker effektiviteten og bygger sammen med Microsoft Dynamics 365 Business Central og BE-terna Fashion et stabilt fundament for fremtidig vekst. 

More & More GmbH (MORE & MORE) er en veletablert tekstilprodusent av yttertøy for damer, som med merket MORE & MORE har spesialisert seg på området Modern Woman. Selskapet ble grunnlagt i München i 1982 og har hovedsete i Schorn i Sør-Tyskland. I dag har selskapet 60 butikker over hele Tyskland, men satser på engroshandel over hele det tyskspråklige området og BENELUX. I tillegg satser MORE & MORE stort på netthandel.  

I 2019 bestemte MORE & MORE seg for å avvikle sine mange digitale enkeltløsninger og i stedet innføre Microsoft Dynamics 365 Business Central og BE-terna sin bransjeløsning for moteindustrien. Hovedmålet var å utvikle en solid IT-teknologi for fremtidig vekst og videreutvikling av selskapet. Derfor ble de interne systemene hos MORE & MORE omstilt til en skalerbar Azure Cloud-infrastruktur. 

Fjernarbeid fører til vellykket prosjektarbeid

Prosjektet ble lansert i slutten av 2019, etterfulgt av utrullingsfasen i september 2020. Mens prosjektarbeidet med MORE & MORE ble gjennomført ved siden av den daglige virksomheten, hadde BE-terna et relativt lite team som jobbet nesten utelukkende på dette prosjektet på en ekstern basis.  
Det ble her brukt forskjellige nettbaserte verktøy samt videokonferanser for å ikke bare gjennomføre nødvendig testing og opplæring, men også for å sikre god kommunikasjon mellom de forskjellige teamene. Det felles prosjektarbeidet ble gjennomført i Azure DevOps.  

Ved nettlansering av engroshandeltilbudet i mai 2021 og detaljhandelstilbudet i september samme år, ble alt realisert i henhold til planen, både tids- og budsjettmessig. Særlig bemerkelsesverdig er den korte innføringstiden på bare tre måneder for den nye kassaløsningen BE-POS og parallelt med dette fire måneder for tilpasning av detaljhandelsprosessene. 

Grunnlag for vekst og videreutvikling 

Allerede fra starten ble det valgt en standardisert fremgangsmåte, en prosessorientering i henhold til fashion-standardene til BE-terna: Helt nye kundeprosesser ble realisert etter BE-terna Fashion-standard. Disse standardiserte implementeringene trengte kun minimalt av tilpasning. 

I tillegg til ERP-systemet ble også den fleksible BI- og rapporteringsløsningen BE-Analytics tatt i bruk. Videre kunne man med BE-POS implementere en skalerbar og absolutt brukervennlig kassaløsning i butikkene som er fullstendig integrert i Microsoft Dynamics 365 Business Central og BE-terna Fashion. 

Denne fremgangsmåten har ført til at MORE & MORE nå nyter godt av et helintegrert system som dekker nesten alle selskapets prosesser – fra bokføring, anskaffelser og logistikk til engros- og detaljhandel og rapportering. 

Godt samarbeid mellom teamene er alfa omega

Det tette sammenarbeidet mellom BE-terna- og MORE & MORE-teamene er en nøkkelfaktor i suksessen. Falk Denecke, prosjektleder hos BE-terna GmbH, trekker særlig frem samarbeidet med prosjektlederne i MORE & MORE, der man alltid møttes "i øyenhøyde og i en vennlig, kollegial atmosfære. Det var slik vi klarte å holde den ambisiøse tidsplanen vi hadde satt oss, selv gjennom pandemiårene 2020 og 2021. Dette var kun mulig gjennom målrettet kommunikasjon og strukturerte prosesser i gjennomføringen", fortsetter han. 

Stephan Kadlec, leder for IT-avdelingen hos More & More: 

Det som imponerte på meg, var hvordan det erfarne prosjektteamet hos BE-terna jobbet med de individuelle utfordringene til våre medarbeidere og fant målrettede løsninger på disse uten noensinne å forlate den ønskede fashion-standarden. Dette og den suverene prosjektgjennomføringen førte til en svært høy aksept for løsningen i selskapet.

Dette prosjektet viser at en strategisk IT-tilpasning kan skape grunnlag for vekst og innovasjon, og understreker betydningen av samarbeidsrettet teamarbeid for en sømløs gjennomføring.