Sju grunner til at distribusjonsselskaper trenger en ERP-løsning
Blogg

Sju grunner til at distribusjonsselskaper trenger en ERP-løsning

4 min read Jan 18, 2022

Digitalisering revolusjonerer bransjen

Handelsbransjen kjennetegnes av rask og nøyaktig service i flere kanaler – både i dag og i fremtiden.
Med BE-ternas ERP-løsning for bedrifter i distribusjonsbransjen får du en innovativ og fleksibel forretningsløsning samt et pålitelig grunnlag for å lykkes. Du har alltid oversikt over hele forsyningskjeden, og du kan gjennomføre nøyaktige analyser for å ta raskere beslutninger.Vi skal se nærmere på sju funksjoner i løsningen vår for å vise deg hvilke fordeler du får for virksomheten, basert på mottoet:

reager raskere, og ta bedre beslutninger!

Netthandel og flere kanaler

Med BE-terna Trade kan du sømløst integrere butikksystemene dine, for eksempel Sana Commerce, i ERP-prosessene i Microsoft Dynamics 365, slik at du får sømløs utveksling av data. Bransjeløsningen vår støtter alle de viktige netthandelsprosessene – fra vedlikehold av hoveddata og e-postkommunikasjon til behandling av returer. BE-Trade kan forenkle prosessene, selv i svært komplekse distribusjonssystemer for flere kanaler.

Logistikk og lagerstyring

undefineversandhandel-shipping-er...d

Kontinuerlig oversikt over hele forsyningskjeden!

Få kontroll over lagrene med BE-ternas bransjeløsning. Integrert flerlagerstyring gjør det enkelt å holde oversikten over flere lagre og å planlegge ressursene. Den integrerte mobile strekkodeløsningen gjør det enkelt å registrere data i ERP-systemet i lageret eller intralogistikk. Pakkestyring viser automatisk foretrukket pakkeinformasjon.

Tilpassede strukturer for masterdata

Forretningsløsningen gjør det enklere å kartlegge prosesser som henger sammen i bedriften, og den gjør det også enkelt å administrere organisasjonen. Med intelligent behandling av masterdata får du bærekraftig og konsekvent administrasjon av masterdata hele bedriften. I tillegg støtter BE-terna Trade flere språk og valutaer.

En enklere innkjøpsprosess

Den integrerte leverandørportalen kan bidra til å forenkle innkjøpsprosessen og optimalisere samarbeidet med leverandører. Med verktøy som leverandørvurderinger, kan du løpende holde oversikt over forretningsrelasjonene og sikre at kvalitetskravene dine blir overholdt.

Helintegrert BI-plattform

Du kan gjennomføre analyser og resultatvurderinger i ERP-systemet. Microsoft Power BI er en selvbetjent infrastruktur for forretningsintelligens i hele bedriften. Den kombinerer den delte bruken av datakilder, dashbord, rapporttjenester og nettbasert samarbeid i ett samlende og intuitivt konsept.

Transparent kommunikasjon i hele kjeden for verdiskaping

Med ERP-løsningen kan du enkelt kartlegge alle kommunikasjonsprosesser i hele kjeden for verdiskaping. Varsler og advarsler som enkelt administreres på prosessnivå, avansert levering av e-post samt omfattende integrering av SharePoint sikrer at alle alltid har tilgang til den nyeste informasjonen.

Elektronisk datautveksling (EDI)

Den kraftige EDI-modulen sørger for rask, sikker og automatisert utveksling av alle dokumenter med kunder, leverandører og speditører. Takket være den integrerte tilkoblingsløsningen utveksles kommunikasjon og forretningsdokumenter med forretningspartnernes egne systemer direkte fra Microsoft Dynamics 365.

handel-distribution-erp-trade-stock

EDI og ERP fra samme kilde – elektronisk datautveksling integrert i forretningsprosessene i Microsoft Dynamics 365.

I tillegg til de grunnleggende funksjonene for bestillinger (ORDERS), følgesedler (DESADV) og fakturaer (INVOICE), støttes en rekke andre funksjoner, for eksempel VMI/VOI-prosesser (konsignasjonslager), instruksjoner til speditøren samt en rekke innkjøpsprosesser. Med BE-Trade slipper du å bruke andre verktøy, for eksempel MS-BizTalk, AIF og DIXF. Det fører til at EDI-prosjektene i mye mindre grad er avhengige av utrullinger og oppdateringer. Teknologisk uavhengighet fører også til svært god stabilitet, noe som er helt uunnværlig for at EDI-prosjekter skal lykkes. EDI-modulen sikrer god prosesskvalitet og færre feil, samtidig som den fører til store reduksjoner i utgiftene knyttet til innkjøp og salg.