Alt du trenger å vite om designmetodikken Microsoft Catalyst!
Blogg

Alt du trenger å vite om designmetodikken Microsoft Catalyst!

4 min read

Microsoft Catalyst-metodikken er basert på en populær designfokusert tilnærming. Metodikken består av fire sammenkoblede faser som danner et veikart for hvordan teknologiske løsninger bør implementeres for å løse de viktigste utfordringene og gi de beste mulighetene for bedrifter. Sammen utgjør disse fasene akronymet IDEA («Inspire, Design, Empower and Achieve»).

INSPIRE

Målet med fasen Inspire («inspirere») er å identifisere strategiske mål og tiltak som en bedrift kan benytte for å oppnå og prioritere disse målene. BE-terna gjennomfører workshops for å hjelpe bedrifter gjennom denne prosessen, slik at de kan utarbeide et dokument som beskriver målet med denne fasen.

DESIGN

Målet med fasen Design er at bedriften skal få et tydelig bilde av forretningsverdien for de valgte tiltakene eller prosjektene (ved hjelp av en verdivurdering), som definert i forrige fase. I denne fasen samarbeider bedriften og BE-terna for å vurdere de foreslåtte teknologiske løsningene (ved å vurdere de foreslåtte løsningene) for å sikre at de strategiske målene kan oppfylles.

EMPOWER

Målet med fasen Empower («styrke») er å vurdere resultatene fra de to første fasene sammen med alle interessenter i bedriften, og posisjonere dem i bedriftens strategiske og driftsmessige realiteter.

ACHIEVE

Målet med fasen Achieve («oppnå») er å utarbeide en handlingsplan med de nødvendige elementene for implementering av de avtalte aktivitetene fra den forrige fasen.

undefined


EN HANDLINGSPLAN FOR DIGITAL TRANSFORMASJON ER ALFA OG OMEGA!

Hvis en bedrift gjennomfører en digital transformasjon på en måte som engasjerer både ansatte og ledere, bruker en strukturert tilnærming for å analysere både interne prosesser og kundeopplevelsen, og tar hensyn til både potensialet som ligger i en god bedriftskultur, og de grenseløse mulighetene man får med teknologi, som man kan oppnå ved å utarbeide en handlingsplan for digital transformasjon ved hjelp av Microsoft Catalyst-metodikken, vil bedriften få en mye mer omfattende og finpolert handlingsplan for å implementere de riktige/viktige trinnene i den digitale transformasjonen enn hvis bedriften forsøker å gjøre det på egen hånd eller sammen med bedrifter som ikke har den helhetlige erfaringen fra digital praksis og teknologi som støtter dem. BE-terna bruker også en velkjent metodikk.

90 PROSENT AV ALLE DIGITALE TRANSFORMASJONER MISLYKKES – HER ER GRUNNEN TIL DET!

Hvis tallene viser lav suksessrate for tiltak for digital transformasjon, kan bedriften løse dette ved å identifisere de viktigste utfordringene, evaluere dem, ha en tydelig plan for hvordan de skal løses (inkludert potensielle løsninger fra tredjepart, som bedriften kan bruke) og ikke minst ved å definere tydelige prioriteringer for hvordan tiltakene skal implementeres for å oppnå en digital transformasjon (fra kjappe suksesser til en fremtidsvisjon – som er målet med digital transformasjon).

Samtidig gir denne tilnærmingen ved hjelp av Microsoft Catalyst-metodikken, som inkluderer forutsetningene for at bedriften skal lykkes med den digitale transformasjonen, med andre ord ansatte og ledere, mye større forpliktelser ved gjennomføring av de nødvendige aktivitetene og når man forbereder de ansatte for den nye virkeligheten..

MICROSOFT CATALYST-METODIKK DREVET AV BE-TERNAS BRANSJEKUNNSKAP

Microsoft Catalyst er en moderne tilnærming til digital transformasjon, og den brukes over hele verden fordi Microsoft støtter den, og fordi Microsoft, under ledelse av Satya Nadella og teamet hans, har lykkes med den digitale transformasjonen. Lokalt var BE-terna det første selskapet som hjalp bedrifter i Adriater-regionen med å benytte seg av denne verdenskjente metodikken, og vi har allerede gjennomført mange workshoper for kundene våre.

Er du interessert i tilnærmingen med Microsoft Catalyst-metodikken?

Kontakt ekspertene våre:

Andrej Černivec, Customer Landing Manager: andrej.cernivec@be-terna.com

Om forfatteren

Ivo Švrljuga

Regional Head of Sales