Dynamics Break Down Sessions  •  Korte en informatieve webinars waarin we verschillende aspecten van Dynamics 365 doornemen. Neem deel aan de komende "Break down sessions" door u hier te registreren. 
BEHEER VAN NUTSVOORZIENINGEN EN INFRASTRUCTUREN

Volledig inzicht in en algehele financiële controle over uw investeringsprojecten

Het beheer van complexe infrastructuurprojecten in elektriciteits-, gas- en waterinfrastructuurbedrijven met onze moderne ERP-oplossing biedt u de juiste infrastructuur om uw bedrijf te ondersteunen.

Beheer van nutsvoorzieningen en infrastructuren

Perfect voor bedrijven die de volgende taken hebben:

Planning en ontwikkeling van infrastructuurvoor-zieningen

Onderhoud van infrastructuurvoor-zieningen

Beheer en exploitatie van infrastructuur-netwerken

Verlening van netwerktoegangs-diensten

De voordelen

De oplossing Utilities and Infrastructure Management is op het Microsoft Dynamics 365-platform gebouwd en maakt het volgende mogelijk:

 • Volledig inzicht in complexe land- en locatieoverschrijdende investeringsprogramma's
 • Volledige ondersteuning van procedures voor aanbestedingen en overheidsopdrachten
 • Controle over de gehele bouwfase
 • Prestatiemetingen en controle over alle aspecten van het projectverbruik
 • Volledig inzicht in en controle over de inventaris, inkoop en activa vanuit meerdere perspectieven, afgestemd op bedrijfsrollen
 • Geavanceerde functionaliteiten voor investeringsprojecten: projectnummering per projectgroep, hiërarchie van investeringsprojecten, projectfinancieringssoorten, projectdoel, traceringsdimensie voor projecttoewijzing, vergelijking van projectplan en realisatie.
 • Geavanceerde ondersteuning voor technische activa (in verband met projecten en vaste activa).
 • Automatische verwerking van artikelaanvragen en optimalisatie van de verzending met de mogelijkheid om onderscheid te maken tussen direct en indirect artikelverbruik.
 • Voorstel voor projectkapitalisatie: een eenvoudige en efficiënte eliminatie van geselecteerde projecttransacties van een of meer gebouwde en/of aangekochte activa kan worden uitgevoerd.
 • Verbetering van de standaard aanbestedingsmodule in Dynamics 365 voor een efficiënte uitvoering van aanbestedingsprocedures.
 • Offerteaanvragen genereren vanuit inkoopaanvragen met het uitvoertype Inkooporder/Inkoopovereenkomst.
 • Verbetering van inkoopovereenkomsten: aanvrager, type inkoopovereenkomst, bewerkingsopties voor inkoopovereenkomsten op grond van de documentstatus, classificatie van inkoopovereenkomsten. 
 • Ondersteuning voor efficiënte, eenvoudige en juridisch correcte procedures voor overheidsopdrachten: economisch gebruik van middelen, gelijkheid van leveranciers, transparantie van de procedures en het beginsel van eerlijke concurrentie tussen inschrijvers.
 • Hiërarchische definitie van fysieke locaties voor vaste activa, waarbij elke locatie een hoofdlocatie en sublocaties kan hebben
 • Bulkuitlening van activa: maak gelijktijdig nieuwe uitleenrecords aan voor meerdere vaste activa. 
 • Automatisering van het telproces van vaste activa met activatelling: maak gefilterde tellijsten, exporteer naar een bestand met barcodescanners, importeer acties en voer ze automatisch uit, zoals afschrijvingen of hertoewijzingen.
 • Gedeeltelijke vervreemding van activa: herbereken en boek bedragen volgens het percentage van gedeeltelijke vervreemding.
 • Traceringsdimensie voor projecttoewijzing: benut de relatie tussen projectbeheer en voorraadbeheer door een extra traceringsdimensie toe te voegen, ‘Projecttoewijzing’.
 • Validatie van het project en de projecttoewijzing voor inkoop en verbruiksartikelen.
 • Transparante tracering van voorraadartikelen, zelfs wanneer deze zich op het projectterrein bevinden en nog niet zijn gebruikt.
 • Geavanceerde artikelconfiguratiefunctie voor gestandaardiseerde, vereenvoudigde en efficiënte processen voor het creëren van nieuwe artikelen op basis van de inkoopcategorie en de vereiste attribuutwaarden.
 • Houd ontvangen en/of verstrekte leningen, depositorente of waarborgsommen bij en registreer opnames, terugbetalingen, rente enzovoort in één systeem.
 • Registreer leningen en deposito's in het systeem door basisinformatie vast te leggen over bedragen, looptijden, voorwaarden, renteregelingen en aflossingsberekeningen. 
 • Genereer een lijst van verwachte transacties, stromen (opnames, rente, aflossingen, vergoedingen en meer) voor elke lening voor de gewenste periode. 
 • Pas wijzigingen voor berekende kredietstromen handmatig aan het exacte aflossingsschema aan.
 • Volledige integratie met de standaardmodules Grootboek, Crediteuren en Debiteuren van Dynamics 365.
 • Integratie van investeringen: projectinterface, interface met projectvereisten (materialen, diensten), interfaces met projectverbruik (materialen, arbeid, uitgaven), voorraadinterfaces, registratie van werkuren (arbeid).
 • Integratie van documentbeheer: synchronisatie van stamgegevens, interface voor leveranciersfacturen, documentvalidatie via geïntegreerde goedkeuringsprocessen, documentarchiveringsproces.

Vertrouwd door