Novost  •  BE-terna je razvila i sertifikovala napredni ESIR (Elektronski sistem za izdavanje računa) Saznajte više...  
Iskoristite pun potencijal vašeg poslovanja

Upravljanje talentima na jednom mestu

Koristite Cornerstone OnDemand poslovno rešenje za talent menadžment kako biste ostvarili konkurentsku prednost za svoju organizaciju i uskladili radne učinke sa svojom poslovnom strategijom.

Izgradite konkurentsku prednost na tržištu

Cornerstone OnDemand je vodeći svetski dobavljač:

 • sveobuhvatnog rešenja za učenje i
 • rešenja za talent menadžment
 • koja se isporučuju u modelu softver kao usluga - SaaS model.

Integrisano cloud poslovno rešenje omogućava organizacijama da odgovore na izazove sa kojima se suočavaju prilikom osnaživanja svojih zaposlenih i maksimiziranja produktivnosti svog ljudskog kapitala putem četiri specijalizovana modula.

Odaberite ono što vam savršeno odgovara!

 • Unapredite razvoj i pružanje obuke.
 • Povećajte produktivnost zaposlenih.
 • Pospešite radne učinke zaposlenih.
 • Povećajte angažman zaposlenih.
 • Smanjite troškove obuke.
 • Kreirajte personalizovane razvojne puteve za svakog zaposlenog.
 • Uskladite upravljanje radnim učinkom sa poslovnom strategijom.
 • Razvijajte vođe i unapredite veštine celokupne radne snage.
 • Merite i pratite veštine.
 • Pronađite pravi talenat za pravu ulogu.
 • Angažujte kandidate sa najboljim kvalifikacijama.
 • Povećajte broj zainteresovanih kandidata.
 • Učinite postupak prijavljivanja lakšim neko ikada ranije.
 • Upotrebite prednost veštačke inteligencije kako biste donosili kvalitetne odluke.
 • Personalizujte pre-onboarding i onboarding proces u vašoj kompaniji.
 • Pokažite kandidatima njihov status kroz proces zapošljavanja.
 • Otkrijte skrivene talente unutar vaše organizacije.
 • Smanjite administrativno opterećenje putem automatskog ažuriranja svih podataka.
 • Upravljajte organizacionim promenama na jednostavan način.
 • Prilagodite procese rada.
 • Osigurajte privatnost podataka.
 • Omogućite analitiku u jednom kliku.

Jedinstven pogled na rešenje

Pruženo poverenje