Otvoren konkurs  •  6 kompanija ćemo nagraditi sa personalizovanim akcionim planom digitalne transformacije! Saznajte više...  

Besplatna digitalna transforma(k)cija vašeg poslovanja

Većina kompanija digitalnu transformaciju greškom poistovećuje sa upotrebom novih tehnologija, internetom ili automatizacijom poslovnih procesa.

Šta je zapravo digitalna transformacija i kako se uhvatiti u koštac sa promenama koje su prvenstveno poslovne, pa tek onda tehnološke?

Digitalna Transform-a(k)cija

Šest kompanija ćemo nagraditi sa personalizovanim akcionim planom digitalne transformacije i ROI analizom prema metodologiji Microsoft Catalyst.

Poziv važi za sve kompanije sa sedištem u jadranskom regionu. Kupovina rešenja nije uslov za učešće.

Šta vaša kompanija dobija nakon
personalizovanog programa digitalne transformacije:

 • Identifikovane mogućnosti za optimizaciju poslovanja
 • Popis izazova i mogućnosti digitalne transformacije
 • Identifikovana područja u kojima su potrebna poboljšanja
 • Identifikacija ključnih aktera u preduzeću za konkretne procese
 • Identifikovanje prioritetnih koraka za transformaciju poslovanja
 • Predlozi rešenja za otkrivene izazove i mogućnosti
 • Procena predloženih poboljšanja (ROI)
 • »Korak po korak« akcioni plan implementacije

Šta zaposleni dobijaju: 

 • Sveobuhvatno razumevanje procesa sprovođenja transformacije preduzeća
 • Mogućnost zajedničkog kreiranja digitalne strategije kompanije
 • Nove kompetencije u oblasti procesa digitalne transformacije
 • Potvrda o završenoj radionici

Šta menadžment kompanije dobija:

 • Pregled trenutnog stanja preduzeća
 • Detaljan pregled ulaganja u digitalnu transformaciju
 • Jasnu strategiju za sprovođenje digitalne transformacije
Uslovi konkursa
Digitalna transformacija preduzeća

Više od 70% digitalnih transformacija završi se neuspehom.

Nedavno istraživanje među rukovodiocima i višim rukovodiocima (izvor: McKinsey) pokazalo je da većina digitalnih transformacija poslednjih godina nije dala željene rezultate.

IDC procenjuje da više od 70% svih digitalnih transformacija ne ispuni svoje ciljeve. Oni procenjuju da je od 1,3 biliona dolara potrošenih na digitalnu transformaciju više od 900 milijardi dolara "bačeno".

Kako da vaša kompanija uspešno sprovede digitalnu transformaciju koja će vam obezbediti veću produktivnost, rast i konkurentnost na tržištu?

6 najčešćih razloga za neuspeh digitalne transformacije!

Personalizovani akcioni plan digitalne transformacije i ROI analiza prema Microsoft Catalyst metodologiji

Šta je zapravo digitalna transformacija?

Digitalna transformacija poslovanja je transformacija poslovnih procesa, kulture preduzeća, korisničkog iskustva i načina rada zaposlenih uz pomoć tehnologije. Na ovaj način kompanija stvara i uvodi nove pristupe za poboljšanje poslovanja sa ciljem da (p)ostane agilna i konkurentna u svetu koji se brzo menja.

Digitalna transformacija ne počinje kupovinom tehnologije, već definisanjem digitalne strategije usklađene sa očekivanjima korisnika, kako danas tako i u bliskoj budućnosti.

Digitalna transformacija može da bude zasnovana na tehnologijama koje kompanija već koristi u svom poslovanju uz postepeno dodavanje novih alata, a u slučaju naprednih poslovnih strategija i na veštačkoj inteligenciji, cloud tehnologijama, IoT tehnologijama i sl.

Bitan faktor u uspehu digitalne transformacije je uspostavljanje organizacione kulture koja omogućava brzo i pouzdano deljenje informacija i responzivnost na promene u okruženju. 

Digitalna transformacija takođe ima pozitivan uticaj na održivi razvoj kompanije, smanjuje ekološki otisak i potrošnju papira, optimizuje transportne rute itd.

Mitovi i istine o digitalnoj transformaciji koje svaka kompanija mora da zna!

6 najčešćih razloga za neuspeh digitalne transformacije

Zamke digitalne transformacije koje mogu da se izbegnu dobrim razumevanjem digitalne transformacije i pametnim planiranjem

 1. Nerazumevanje digitalne transformacije: Digitalna transformacija nije samo uvođenje tehnologije. To je uvođenje inovativnih poslovnih modela, strategija, procesa, kulture i tehnologija čiji je cilj poboljšanje konkurentske prednosti. Fokus nije samo na tehnologiji, već i na čitavom ekosistemu kompanije.
 2. Nedostatak uključenosti izvršnog direktora i menadžmenta: Digitalna transformacija zasnovana je na viziji kompanije koju je kreiralo rukovodstvo kompanije, pa je važno da je glavni promoter projekta digitalne transformacije upravo menadžment.
 3. Nedostatak fokusa i jasni ciljevi: Pre početka digitalne transformacije potrebno je postaviti jasne poslovne ciljeve i korake za sprovođenje transformacije. Zaposleni moraju imati jasnu predstavu o svakom pojedinačnom cilju.
 4. Otpor promenama: Rečenica "Do sada smo uvek radili na ovaj način i funkcionisalo je!" crveni je alarm za budućnost kompanije. Potrebno je preduzeti taktičke mere da se promeni način razmišljanja (tzv. upravljanje promenama ili change management).
 5. Fokus na izbor tehnologije: Digitalna transformacija treba da bude zasnovana na viziji kompanije i potrebama kupaca, a ne na funkcionalnostima tehnologije koju planirate da kupite.
 6. Nedostatak znanja: Nedostatak znanja o digitalnoj transformaciji dovodi do lošeg planiranja resursa, loše procene rizika i planiranja rokova, te do neadekvatnog izbora tehnologije i određivanja prioriteta.
Obezbedite svom preduzeću uspešnu digitalnu strategiju!
Džepni rečnik digitalne transformacije poslovanja

Digitalni rečnik

Termini koje je dobro znati za razumevanje i poznavanje digitalne transformacije.

Digitalna transformacija

Digitalna transformacija dodiruje sva područja poslovanja - od interakcije sa kupcima, poboljšane operativne efikasnosti do osnaživanja zaposlenih.

Digitalna transformacija zasnovana je na strategiji, ljudima i tehnologiji.

Digitalizacija poslovanja

Digitizacija je transformacija analognih oblika u digitalne, što omogućava digitalizaciju i automatizaciju poslovnih procesa koji dalje vode ka potencijalnoj digitalnoj transformaciji čitavog poslovanja.

Digitalna strategija

Digitalna strategija je stalni proces identifikovanja zajedničkog cilja digitalnog poslovanja, razvijanja kratkoročnih inicijativa koje će kompaniju približiti tom cilju, ali i ponovnog razmatranja ovog cilja u svetlu iskustva stečenog kroz sprovođenje kratkoročnih inicijativa.

Digitalne inovacije

U digitalnom svetu, kompanije moraju potpuno da promene svoj pristup inovacijama i razvoju proizvoda. Brzo eksperimentisanje, učenje na greškama i kontinuirano učenje su pristupi koje tehnološki razvoj omogućava, čime se smanjuju troškovi razvoja a povećava brzina lansiranja proizvoda na tržište.

Digitalna zrelost

Digitalna zrelost nam govori gde se na liniji digitalne transformacije kompanija nalazi. Kriterijumi koji se mogu koristiti za procenu su strategija, inicijative, kompetencije zaposlenih, tehnološko okruženje, izvori i strukture podataka, posvećenost menadžmenta, finansijska ulaganja, proces istraživanja i razvoja itd.

Tehnološki dug

Kompanije koje se ne odluče za fleksibilnu tehnološku platformu, ne nadograđuju je i na taj način ne razvijaju moderno tehnološko okruženje koje može da podrži stalno promenljive zahteve digitalnog tržišta, nalaze se u tehnološkom dugu koji koči njihovu poslovnu agilnost.

Digitalna revolucija 4.0.

Digitalna revolucija 4.0 će povećati uticaj digitalnih tehnologija (blockchain, IoT), transformisati fizički svet (robotika, AI, novi materijali, novi proizvodni procesi), menjati ljudska tela (biotehnologija, virtuelna i proširena stvarnost) i integrisati okruženje (energetske politike, svemirska tehnologija).

Digitalna transformacija se nikada ne završava

Mitovi o digitalnoj transformaciji

Mit ili istina?

Zatražite obrazac za program BE-terna Digitalna transfroma(k)cija

Popunite formu i mi ćemo vam poslati obrazac na vašu imejl adresu.

Dodatne informacije o konkursu

VERUJTE NAJBOLJIMA

Zašto da svoju digitalnu transformaciju poverite kompaniji BE-terna?

Digitalna transformacija je lakša sa pouzdanim partnerom.

 • Microsoft rangira kompaniju BE-terna kao jednu od najboljih integratora na svetu.
 • U 2021. godini, BE-terna je primila nagradu za izvrsnost na polju inovacija i implementacije rešenja sa fokusom na zadovoljstvo klijenata za Adriatic region.
 • 1,650 zadovoljnih klijenata, 2,900 uspešno završenih projekata u 85 zemalja širom sveta i 920 zaposlenih u 9 država u kojima kompanija posluje - na ovaj način vam je omogućen prustup ekspertskim znanjima.
 • Sa kancelarijama na 25 lokacija uvek smo blizu naših klijenatima.
 • Konstantno ulažemo u znanje naših zaposlenih.
 • Pokrivamo sve poslovne oblasti što nam omogućava potpun pregled digitalne transformacije svake kompanije.
 • U našoj ponudi su ERP, CRM, BI, AI, IoT, HR rešenja, kao i rešenja zasnovana na proširenoj realnosti i tako dalje.
 • Neprestano delimo svoje znanje sa svojim klijentima.
Kontaktirajte nas