Novost  •   Microsoft akcija „Bridge to the Cloud 2“ je ponovno aktuelna i nudi vam 40% popusta na SaaS licence! Pročitajte više...   
Telefonija Brčko d.o.o. Beograd: Potpuna kontrola nad finansijskim podacima i bolji uvid u poslovanje
Studija slučaja

Telefonija Brčko d.o.o. Beograd: Potpuna kontrola nad finansijskim podacima i bolji uvid u poslovanje

4 min read Feb 11, 2021

Telefonija Brčko d.o.o. Beograd
Klijent:
Telefonija Brčko d.o.o. Beograd

Objedinjeni finansijski podaci, pristup uvek ažurnim i tačnim podacima, kao i potpuna kontrola nad novčanim sredstvima, dospelim obavezama i potraživanjima, bili su samo neki od razloga za donošenje odluke da se uvede novo i moderno Microsoft Cloud ERP rešenje u poslovanje Telefonije  Brčko d.o.o. Beograd, kao što je Business Central Flying Start. Ne samo da se ova odluka ispostavila kao dobra kroz bolji uvid u finansije, već je kompanija uspela da automatizuje brojne poslovne procese koji su se do tada ručno obavljali, što je dalje imalo za rezultat manje grešaka u radu i kraće vreme zatvaranja na kraju meseca.

Telefonija Brčko d.o.o. Beograd je osnovana 2013. godine od strane Telefonija d.o.o. Brčko, kao preduzeće koje je specijalizovano za pružanje telekomunikacionih usluga na tržištu Srbije. Od samog osnivanja, ključni investitor i korisnik usluga preduzeća Telefonija Brčko d.o.o. Beograd je Telekom Srbija.

Kao mikro preduzeće sa četvoro zaposlenih, Telefonija Brčko d.o.o. Beograd predstavlja ključnog posrednika između Telekoma Srbije i podizvođača koji se direktno bave izvođenjem građevinskih radova na telekomunikacionoj mreži. Upravo zbog takvog pristupa poslovanju, Telefoniju Brčko d.o.o. Beograd karakterišu jednostavni poslovni procesi, poslovanje u sistemu PDV-a, kao i mali obim izdatih i primljenih faktura na mesečnom nivou.

Od Excel tabela do modernog Microsoft Cloud ERP rešenja

Nepovezani poslovni procesi, dupli podaci na različitim mestima, problemi u vezi bezbednošću podataka, kreiranje i štampanje faktura u Word dokumentu, praćenje ulaznih i izlaznih faktura putem različitih Excel tabela, dosta ručnih provera i usaglašavanja sa eksternom knjigovodstvenom agencijom prilikom predavanja mesečne PDV prijave, samo su neki od poslovnih izazova sa kojima se Telefonija Brčko d.o.o. Beograd svakodnevno susretala u svom poslovanju pre uvođenja novog računovodstvenog sistema.

Uz Business Central Flying Start omogućen nam je bolji uvid u finansije, a svi važni finansijski podaci su nam dostupni u samo nekoliko klikova. Pomenuto nam je pružilo mogućnost da se više fokusiramo na važne aspekte svog poslovanja i da postignemo značajne uštede u vremenu, koje bi inače trošili na traženje podataka po raznim Excel evidencijama i Word računima. 

– izjavila je Milica Gajić, knjigovođa u preduzeću Telefonija Brčko d.o.o. Beograd.

Do novog ERP rešenja za samo 7 dana

Telefonija Brčko d.o.o. Beograd je na pomenute izazove odgovorila u partnerstvu sa kompanijom BE-terna d.o.o. Beograd, putem implementacije Business Central Flying Start rešenja za upravljanje finansijama.

Business Central Flying Start nam je pružio jednostavnost u radu i unapređenu produktivnost. Sa druge strane, pogodnost vidimo i u tome što je rešenje lokalizovano za srpsko tržište i u potpunosti odgovara našim mogućnostima i poslovnim potrebama - dodala je Milica.

undefined

Telefonija Brčko d.o.o. Beograd: Bolji uvod u finansije uz Business Central Flying Start

Projekat implementacije novog ERP rešenja u Telefoniji Brčko d.o.o. Beograd je bio podeljen u četiri faze koje su realizovane u okviru 7 radnih dana

  • U prvoj fazi implementacije podignuto je okruženje i klijentu su prosleđene Excel tabele kako bi se popunile sa postojećim poslovnim podacima i pripremile za uvoz u novi sistem. 
  • U drugoj fazi, klijent se upoznavao sa radom novog ERP rešenja putem brojnih korisničkih uputstava, video tutorijala i fokusiranih treninga konsultanata. 
  • U trećoj fazi, testirano je novo ERP rešenje u skladu sa poslovnim procesima samog klijenta, čime je napravljena dobra osnova za uspešan Go-live projekat. 
  • U poslednjoj fazi, rešenje je pušteno u produkciju i zajedno sa konsultantom su proknjižene prve prodajne fakture u novom sistemu.

Za Telefoniju Brčko d.o.o. Beograd definitivno možemo reći da je uspešan projekat, a za čiji uspeh je podjednako zaslužan i sam naš klijent. Poštovanje definisanog plana realizacije i vremenskih rokova, a pre svega samostalno edukovanje i upoznavanje klijenta sa radom novog rešenja na našem on-line portalu, dovelo je do činjenice da je novo ERP rešenje uspešno pušteno u produkciju za samo 7 radnih dana.

– izjavila je Ljiljana Radojević, vođa projekta, BE-terna d.o.o. Beograd.

Rezultati uvođenja Business Central Flying Start rešenja

Ključni benefiti novog ERP rešenja koji su identifikovani u Telefoniji Brčko d.o.o. Beograd nakon implementacije su:

  • Svi poslovni podaci se nalaze na jednom mestu,
  • Praćenje dospelih obaveza i potraživanja je moguće u nekoliko klikova,
  • Kreiranje, knjiženje i štampanje fakture na jednom mestu, bez izlaska iz sistema,
  • Samostalno kreiranje i predavanje mesečne PDV prijave u odgovarajućem formatu,
  • Smanjena zavisnost od eksternih knjigovodstvenih usluga pri izradi završnih izveštaja,
  • Potpuno lokalizovano ERP rešenje koje je prilagođeno zakonskim zahtevima.

Business Central Flying Start

Microsoft Cloud ERP paketi po meri vašeg budžeta

Pogledajte rešenje

Svideo vam se sadržaj koji ste pročitali?

Prijavite se na naš newsletter i budite u toku sa najnovijim informacijama ...

O autoru

Bojan Jovanović

Application Consultant